Åklagarmyndigheten

Ökad arbetsbelastning och nya reformer kräver ökade anslag

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:28 CET

För att klara av den ökade arbetsbelastningen, satsa på högre kvalitet och möta nya reformer behöver Åklagarmyndigheten en anslagsökning på 148 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

Åklagarmyndighetens budgetunderlag för perioden 2008-2010 lämnas i dag till regeringen. Där konstateras bland annat att satsningen på rättsväsendet är bra och nödvändig, men att åklagarna riskerar att bli en flaskhals i systemet om inte ytterligare medel tillförs verksamheten.

Polisen får ökade anslag som man kommer att använda till fler utredare. Även Försäkringskassan och Skatteverket utökar sina utredningsresurser. Detta innebär en ytterligare arbetsbelastning på åklagarna. Vidare får domstolarna extra medel för att arbeta av sina balanser, vilket ställer krav på ökade åklagarinsatser i rätten.

– Under perioden 2001–2006 ökade antalet inkomna ärenden med 15 procent, samtidigt som antalet avslutade ärenden ökade med 16 procent. Arbetsläget är nu mycket ansträngt. För att behålla den nuvarande nivån behövs en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor under den kommande treårsperioden, säger ekonomidirektör Agnéte Löthman.

Inom regeringskansliet pågår för närvarande arbete med två lagändringar som, om de genomförs, kommer att kräva en stor insats av Åklagarmyndigheten. En av reformerna är satsningen på att bekämpa bidragsfusk. Den beräknas kräva arbete för cirka 10 åklagare och 10 administratörer.

Den andra reformen handlar om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel; att den som utsatts för sådana ska ha rätt att underrättas om det samt att beslut om t.ex. teleavlyssning ska hanteras av åklagare istället för som tidigare av polis. Sammantaget yrkas ytterligare anslag på 28 miljoner kronor från och med 2008 för dessa två förändringar. För att utveckla verksamheten genom att utse specialiståklagare för relationsvåld, ungdomsbrott, grov organiserad brottslighet, ekobrott och IT-brottslighet yrkar Åklagarmyndigheten en ökning på ytterligare 60 miljoner kronor för perioden.

– Under 2006 inrättades de 12 första specialisttjänsterna för att bekämpa relationsvåld. Det är angeläget att fortsätta den utvecklingen och få minst en sådan specialist på alla våra 35 allmänna åklagarkammare. Vi behöver också fler specialutbildade åklagare på andra områden där brottsligheten är särskilt svår att utreda, säger Agnéte Löthman.

Box 5553
114 85
Stockholm
08-453 66 00

Mer information: Ekonomidirektör Agnéte Löthman 08-453 66 47

Planeringsdirektör Bertil Metzger 08-453 66 48

Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50

Budgetunderlaget i sin helhet finns på www.aklagare.se