Naturskyddsföreningen

Ökad belastning på Östersjön och klimatet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 16:01 CET


Riksdagen beslutar idag att slopa miljöskatten på konstgödning och redan nu kan vi se att det leder till en ökad miljöbelastning. Nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar att gödslingen skall öka med hela 10 kg kväve per hektar. Resultatet blir övergödning av våra vatten och ett ökat bidrag av växthusgasen lustgas, en av jordbrukets största klimatposter. Trots att regeringen säger sig prioritera både Östersjön och klimatet så är det nu dessa områden som får ta smällen för regeringens kohandel med LRF.
Riksdagen beslutar idag om att ta bort miljöskatten på handelsgödsel och därmed det viktiga styrmedlet som funnits för att begränsa mängden av både kväve och kadmium på våra åkrar. Kritiken har varit massiv från praktiskt taget alla som yttrat sig i frågan. Att Naturvårdsverket säger nej är kanske förväntat, men även Eskil Erlandssons egna myndigheter Lantbruksuniversitetet och Jordbruksverket tycker att detta är en dålig idé. Kvävetillförseln till åkern är grundorsaken till övergödningen av haven och även en betydande faktorerna bakom klimatförändringarna. Tillverkning av kemiskt kväve är extremt energikrävande och när kväve bryts ner i marken frigörs lustgas, en 300 gånger så stark växthusgas som koldioxid. Riksdagen beslutar även om att ta bort kadmiumskatten vilket riskerar att öka det cancerframkallande ämnet kadmium i vår mat.

Nu kommer beviset att beslutet ökar belastningen på både Östersjön och klimatet. Jordbruksverket rekommenderar nu att öka kvävebelastningen med hela 10 kg kväve per ha på grund av den borttagna miljöskatten. Detta trots att man endast ser en lönsamhetsförbättring med endast ca 10 kr/ha.

– Konstgödselskatten är ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och minska jordbrukets klimateffekter. Dessutom är alla pengar den drar in öronmärkta för satsningar på miljö och forskning inom jordbruket, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Jordbruket använder enorma mängder kemiskt kväve genom konstgödsel och det har på bara några decennier blivit ett av de allra största globala miljöproblemen. För några veckor sedan publicerades en larmartikel i Nature, en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter. Den listade nio miljöproblem som hotar att överskrida kritiska trösklar och orsaka globala miljökatastrofer. Bland författarna fanns till exempel Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, och nobelpristagaren Paul Crutzen, som en gång upptäckte ozonhålen.

Artikeln pekar ut tre av nio miljöproblem som särskilt akuta: växthuseffekten, förstörelsen av biologisk mångfald och människans produktion av kväveföreningar. Forskarna uppskattar att människans produktion av kväveföreningar behöver minska med 75 procent för att komma tillbaka till ofarliga nivåer.
- I Sverige har vi bra förutsättningar att kraftigt minska användningen av konstgödsel eftersom vi har unga och bördiga jordar. Däremot kan i det, under en övergångsperiod, i andra delar av världen finnas ett behov av en mer industriellt tillverkat kväve, säger Emelie Hansson jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För mer fakta:
Naturskyddsföreningen om Slopad kväveskatt kortsluter miljöpolitiken
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/jordbrukets-miljopaverkan/overgodning/slopad-kvaveskatt-kortsluter-miljopolitiken/
Jordbruksverkets Riktlinjer för gödsling och kalkning 2010
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo09_13.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-7282585 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Emelie Hansson, jordbrukshandläggare 070-6116533
emelie.hansson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00