Umeå kommun

Ökad bemanning nätter och helger inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 12:10 CET

Äldrenämnden beslutade den 24 november hur de stimulansmedel som regeringen avsatt för ökad bemanning kommer att användas.

–Det är positivt att regeringens satsning för utökad bemanning pågår även under 2017. Det gör att vi i Umeå kan fortsätta arbetet med att stärka äldreomsorgen, höja kvaliteten och öka tryggheten för de äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

2017 prioriteras följande yrkesgrupper och verksamheter:

 • Undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och extratjänster på vård- och omsorgsboenden. Främst för utökad personal på kvällar, nätter och helger samt till personer med stora omvårdnadsbehov. Detta möjliggör en mer meningsfull vardag med sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för de boende.
 • Undersköterskor i hemtjänstens natt- och larmpatrull
  Främst för utökad personal på kvällar och nätter då antalet trygghetslarm och hemtjänstinsatser har ökat pga fler bor kvar längre i sitt eget boende.
 • Hemteam inom hälso- och sjukvård i hemmet
  Fortsatt satsning på hemteam för att skapa trygghet i samband med utskrivning från sjukhus.
 • Dokumentationshandledare
  Fotsatt satsning för att förbättra kvaliteten i genomförandeplan och vårdplan.
 • Palliativ sjuksköterska
  Fortsatt satsning med syfte att förbättra den palliativa vården och omsorgen.

Om stimulansmedlen
Regeringen har avsatt stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för åren 2015-2018. Umeå kommun har 2017 möjlighet att rekvirera 17,3 mnkr. Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85 janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95 veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.