Länsstyrelsen Västerbotten

Ökad bevakning av skotertrafiken i påsk

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 16:15 CEST

Kring påsk kommer Länsstyrelsen att öka bevakningen av skotertrafiken i fjällen och i vissa skogsreservat. Den ökade skotertrafik har medfört allt större problem.

– Vi hoppas med detta kunna minska störningen för både människor och djur, säger Johan Renström. Vi vill också genom bättre information få människor medvetna om vilka risker och skador de utsätter sig, andra och djuren för.

Den växande skotertrafiken har förutom problem med avgaser och buller även inneburit en ökad illegal skotertrafik i förbudsområden. Dagens allt kraftfullare maskiner har också medfört att man kan köra i områden där det tidigare inte var möjligt, exempelvis i branta sluttningar. Sammantaget innebär detta att störningen på människor och djur i vissa områden blivit stor.

De flesta sköter sig

 De flesta som kör skoter sköter det på ett mycket bra sätt, säger Johan Renström. Tyvärr finns det däremot de som missköter sig. Bland dem som missköter sig finns det två kategorier, de som gör det av okunskap och de som struntar i bestämmelserna.

Störning på djurlivet

Skoterförbudsområden finns oftast för att naturen och djurlivet är extra känsligt. Om man trotsar förbud och kör i dessa områden kan man göra mycket stor skada.

 Många djurarter är även extra känsliga under våren när de föder sina ungar. Bland annat fjällräven, som är akut hotad, har ofta sin lya på platser som är lätta att störa, påpekar Johan Renström.

Buller och lavinfara

Effektavgassystem på skotrar är en ny trend som stör både människor och djur. Bullret från dessa maskiner kan vara extremt högt och höras genom hela fjälldalar.

 Speciella skotrar konstruerade för att köra högt upp i sluttningar är en annan ny trend. Förutom att de kan störa människor och djur utsätter sig dessa förare ofta för livsfara genom att de kan utlösa laviner, säger Johan Renström.

Ökad illegal skoteråkning i skogsreservaten

De senaste åren har Länsstyrelsen upplevt ett ökande problem med illegal skoteråkning i några av våra skogsreservat, exempelvis Stenbithöjden utanför Åsele.

 Vi kommer därför att öka vår bevakning även i dessa områden, avslutar Johan Renström.

Mer information

Johan Renström, fältchef vid Länsstyrelsen Västerbotten, 090-10 70 00

Rune Andersson, naturbevakare vid Länsstyrelsen i Västerbotten, 090-10 70 00

Information om vilka bestämmelser som gäller för skoteråkning finns på Länsstyrelsens webbplats


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.