Tradewell Group AB - Marknadsundersökningar

Ökad efterfrågan på internationella undersökningar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 18:05 CET


Sverige tillhör de länder i Europa där ekonomin under 2010 har stärkts mest och med en uppåtgående trend för exporten av varor och tjänster.

Bland Svenska exportföretag innebär detta ett starkt ökat behov av undersökningar och analyser för att stärka sin konkurrenskraft på världsmarknaden.

För analys och undersökningsföretaget Tradewell har detta inneburit en ökad orderingång (löpande 12 månader) med 72 % jämfört med januari 2010.

Bara under hösten 2010 genomförde bolaget 12 000 telefonintervjuer Inhouse på ett 20-tal olika språk och länder runt om i världen. En tydlig trend bland dessa uppdrag är den kraftigt ökande andelen intervjuer som genomförts i Asien.  Tradewell genomför internationella undersökningar för några av Sveriges största bolag, såsom IKEA, Husqvarna och Volvo, men utför också analyser för ett stort antal medelstora exportföretag.