Coop

Ökad ekologisk försäljning bra för miljön och klimatet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:46 CET

Coop Sverige har marknadens största utbud av ekologiska och miljömärkta varor med närmare 1 200 artiklar. Försäljningen av dessa varor har ökat med 6 procent under året vilket minskar påverkan på miljön och klimatet.

- Genom att ha ett riktigt brett sortiment kan vi ge våra medlemmar och kunder möjligheten att välja på ett sätt som är bra för klimatet och miljön, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop Sverige.

Andelen ekologiska och miljömärkta varor av Coop Sveriges försäljning har under 2006 har ökat från 3,8 procent till 4,0 procent. Mer detaljerade information kommer att presenteras under våren i Coop Sveriges årliga miljörapport.

Coop Sverige bygger sitt miljöarbete på den omfattande analysen "Sila kamelerna" som gjordes första gången på 90-talet.

- Vi är det enda företaget i vår bransch som gjort en heltäckande miljöanalys av verksamheten. Det finns inga certifieringar som är anpassade till dagligvaruhandeln och därför har vi skapat ett eget system som är integrerat i verksamheten, säger Mikael Robertsson

Analysen visar vilka delar av verksamheten som påverkar miljön mest - att sila kameler och inte mygg. De viktigaste områdena är:

· Jordbruket
· Energi - hur mycket energi som går åt i produktion och i transporter
· Förpackningar
· Organiskt avfall
· Organisation och kunskap

- Det enskilt viktigaste området för vår miljöpåverkan är genom de varor vi säljer. Vi ska minska vår miljöpåverkan och fortsätter att sätta mål för försäljning ekologiska och miljövänliga varor, samt att utveckla sortimentet, säger Mikael Robertsson.

Den som handlar ekologiskt minskar inte bara användningen av bekämpningsmedel utan bidrar också till att minska klimateffekterna. I ekologisk produktion används inte konstgödning som är mycket energikrävande i tillverkning och frakt och även när gödningen ska spridas på åkrarna. På så vis minskar koldioxidutsläppen tack vare omställning till ekologisk produktion.

Coop arbetar också aktivt med att minska kolioxidutsläppen för varutransporterna. Bland annat genom nya bränslen, nya lastbilar, utbildning för chaufförer i mjukare och mer bränslesnålt körsätt samt Gröna ton, ett samarbete med DHL för att öka användningen av förnybar energi vid transporter.

- Vårt eget varumärke Coop Änglamark har också gjort att vi gett många ekologiska producenter i Sverige och utomlands chansen att nå ut på marknaden. Vi arbetar också aktivt för att andra leverantörer ska öka sitt utbud av ekologiska och miljömärkta varor, säger Mikael Robertsson.

För mer information:
Mikael Robertsson, miljöchef Coop Sverige, 08-743 15 09.
Coops pressjour tel 08-743 23 33Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna, Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg med visionen att skapa en bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. Coop Sverige är en del av Nordens största dagligvaruföretag Coop Norden som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark.