SVEP Information & Service AB

Ökad försäljning av bergvärmepumpar

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2011 13:45 CEST

Under tredje kvartalet var försäljningstillväxten för större fastigheter mycket god. Antalet värmepumpar har ökat med 15 %, jämfört med samma period förra året. Värmepumpinstallationerna har också blivit större och den totala installerade effekten i detta segment ökade under tredje kvartalet med 30 % jämfört med samma period förra året.


På villamarknaden är det bergvärmepumparna (vätska-vatten) som går framåt. Försäljningen av bergvärmepumpar ökade med 14 % under det tredje kvartalet. För övriga typer av värmepumpar har det dock gått sämre än förra året. Mest tappar luft-vattenvärmepumparna med -32 %. Även försäljningen av frånluftsvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar minskar jämfört med motsvarande period förra året (-9 %, resp. -21 %)


Det totala värdet av värmepumpinstallationerna under perioden i konsumentled beräknas uppgå till drygt 2,3 miljarder kronor under det tredje kvartalet och det är lika mycket som under tredje kvartalet 2010. Av dessa utgör installationer i större fastigheter 17 % (13 %, 2010).

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.


Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se
08-522 275 05
VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se
08-522 275 02