Svenska Petroleuminstitutet (SPI)

Ökad försäljning av Eldningsolja i januari

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:36 CET

Försäljningen av Eldningsolja ökade kraftigt under januari 2010. Försäljningen av bensin sjönk något, medan diesel- och E85 försäljningen ökade. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.
Försäljningen av Eldningsolja 1 uppgick i januari 2010 till ca 141 000 m3. Det är en höjning i jämförelse med januari förra året med ca 30 600 m3 eller ca 28 %.

”Den långa kalla vintern visar sig nu i en ökad försäljning av eldningsolja under januari.” Ulf Svahn, VD SPI.

Försäljningen av bensin uppgick under januari månad 2010 till ca 331 200 m3. Det är en minskning med ca 17 300 m3 eller ca 5 % i jämförelse med januari förra året.

Dieselförsäljningen under januari månad nådde upp till ca 362 900 m3. Det är en ökning mot januari föregående år med ca 2 % eller ca 6 500 m3.

E85 försäljningen var i januari ca 10 100 m3. Det är en ökning gentemot januari förra året med ca 3 400 m3 eller ca 50 %. Jämfört med december 2009 är det en liten nedgång.

Ulf Svahn VD på SPI säger ”Försäljningen av E85 i januari 2009 var extremt låg vilket förklarar ökningen. Fortsatt är det låg försäljning vilket beror på prisrelationen med bensin.”

Alla siffror enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet
Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum Institutet
Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070- 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spi.se
Ulf Svahn, VD SPI tel: 070-537 88 00
Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för företag inom Petroleumsektorn. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se