Sveriges Annonsörer

Ökad försäljningsvolym - vanligaste målet

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:00 CEST

76 procent av marknadscheferna sätter upp mål för sina kampanjer. Vanligaste målet är ökad försäljning. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Sveriges Annonsörer frågat marknadschefer i Sverige om hur man ser på effektiv marknadskommunikation. Resultatet bygger på 196 svar.

Hela 76 procent anger att man sätter upp mål för vad kampanjen ska uppnå. 18 procent säger nej och 6 procent vet inte.

Typ av mål:
Ökad försäljningsvolym, 53 procent
Ökad kännedom, 15 procent
Förbättrad image, 9 procent
Uppmärksamhetsvärde, 5 procent
Andel som förstår budskapet, 2 procent

Så tar man reda på att den kommunikation som görs är effektiv:
Uppföljning på något sätt, 42 procent
Via försäljningssiffrorna, 27 procent
Vet inte/vill inte svara, 11 procent
Genom återkoppling från marknaden, 9 procent
Mäter på något sätt, 7 procent
Går på känsla, 2 procent

Om undersökningen
Novus Group har på uppdrag av Sveriges Annonsörer genomfört en undersökning för att ta reda på hur marknadschefer i landet ser på begreppet "Effektiv marknadskommunikation". Undersökningen pågick under september till november 2008 och resultatet av undersökningen bygger på svaren från 196 marknadschefer.

Nedan finner du en bilaga till undersökningen.

För mer information om Novus och undersökningen, kontakta:
Gun Pettersson, analytiker Novus,
E-post
gun.pettersson@novusopinion.se telefon 08-535 258 34.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.