Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Ökad godshantering i hamnarna

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:00 CEST

Den totala omsättningen av gods i utrikes trafik var 34 miljoner ton under det första kvartalet 2003, vilket är en ökning med drygt 5 procent jämfört med första kvartalet året innan. Från utrikes ort lossades 19 miljoner ton, medan 15 miljoner ton lastades ut. Petroleumprodukter inklusive råolja är det dominerande varuslaget i utrikes sjöfart. Den lossade mängden petroleumprodukter uppgick till 8 miljoner ton, en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den utskeppade mängden uppgick till 3 miljoner ton, en ökning med 13 procent.

Godskvantiteterna som lossats i hamnarna från inrikes ort uppgick till 2,9 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Göteborgs hamn var den hamn som hanterade största mängden gods, 8,2 miljoner ton, vilket motsvarar 21 procent av den totalt hanterade godsmängden. Efter Göteborgs hamn följer Brofjorden med 5 miljoner ton och Trelleborg med 2,8 miljoner ton.

Under första kvartalet 2003 reste 5,2 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Antalet inresta passagerare i utrikes passagerartrafik var 2,6 miljoner. Av dessa kom 48 procent från danska hamnar, 35 procent från finska hamnar och 8 procent från tyska hamnar.

Antalet passagerare till och från Gotland var 123 000, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. 78 procent av passagerarna reste med linjen Visby – Nynäshamn.

Uppgifterna är hämtade från SIKA Statistiska meddelande Utrikes och inrikes trafik med fartyg, första kvartalet 2003 som finns tillgängligt på SIKA:s och SCB:s webbplatser.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Margareta Södergren, telefon: 019-17 63 02, margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

De 25 största hamnarna i Sverige beräknat efter hanterad godsmängd 1:a kvartalet 2003
The 25 largest Swedish ports in Sweden according to handled goods in the first quarter of 2003

Hamn 1:a kvartalet 2003 1:a kvartalet 2002
Port first quarter of 2003 first quarter of 2002
Göteborg 8 230 8 208
Brofjorden, Scanraff 4 997 4 377
Trelleborg 2 758 2 535
Malmö 2 017 1 997
Helsingborg 1 803 1 818
Oxelösunds hamnar 1 550 1 435
Luleå 1 402 1 379
Stockholm 1 357 1 183
Norrköping 1 073 988
Karlshamn 1 007 882
Stenungsunds hamnar 981 901
Gävle 879 859
Kapellskär 637 541
Västerås 601 467
Slite hamnar 551 568
Ystad 511 483
Sundsvall 506 541
Husum 501 530
Halmstad 481 476
Storugns 474 540
Skellefteå 459 425
Nynäshamns oljehamn 423 608
Varberg 412 274
Jättersön 386 350
Köping 362 332
Samtliga hamnar i Sverige 40 098 38 574