Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Ökad godshantering i svenska hamnar

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 16:31 CEST

Hanteringen av gods i de svenska hamnarna ökade under första kvartalet 2007 med drygt 7 procent, till 46 miljoner ton, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Passagerartrafiken till och från Gotland ökade med 6 procent till 154 000 passagerare första kvartalet. Passagerartrafiken till och från utlandet var i nivå med föregående år. Det visar en preliminär undersökning som SCB genomfört på uppdrag av SIKA.

Sjöfarten till och från utlandet svarade för 40,6 miljoner ton eller 88 procent av den totala godsomsättningen. Från utrikes ort lossades 21,4 miljoner ton gods medan 19,2 miljoner ton lastades ut, vilket kan jämföras med 19,5 respektive 18,2 miljoner ton under motsvarande period året innan.

Petroleumprodukter, inklusive råolja, var det dominerande varuslaget i både utrikes och inrikes sjöfart. Från utlandet lossades 8,4 miljoner ton, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2006. Den lastade mängden petroleumprodukter till utlandet uppgick till 4,7 miljoner ton, en ökning med 10 procent.

Godskvantiteterna från inrikes ort ökade med 3 procent. I hamnarna lossades 2,8 miljoner ton inrikes gods, varav 1,2 miljoner ton petroleumprodukter.
Under första kvartalet 2007 reste 5,2 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Antalet personer som kom med fartyg till Sverige var 2,7 miljoner. Av dessa kom 43 procent från danska hamnar, 36 procent från finska hamnar och 7 procent från tyska hamnar.

Antalet passagerare till och från Gotland var 154 000. Jämfört med motsvarande period året innan är det en ökning med 6 procent. 82 procent av passagerarna reste med linjen Visby – Nynäshamn.

Uppgifterna är hämtade från rapporten SIKA Statistik 2007:24 Utrikes och inrikes trafik med fartyg, första kvartalet 2007 som finns tillgänglig på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Excelfiler med tabeller och diagram som visar de största hamnarna efter gods respektive passagerare, finns på SIKA:s webbplats.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA:
Jan Östlund, telefon: 063-14 00 22, e-post: jan.ostlund@sika-institute.se
www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB:
Margareta Södergren telefon: 019-17 63 02, e-post: margareta.sodergren@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.