Almega

Ökad integration är inte huvudsaken i det nya Öresundsskatteavtalet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 08:37 CET

Bemanningsföretagen i både Sverige och Danmark har sedan den nuvarande
skattelagstiftningen trädde i kraft 1997 arbetat intensivt för en
förändring av avtalet avseende möjligheten att hyra ut personal över
sundet.

I skatteavtalet från 1997 undantogs bemanningsföretagen från
huvudregeln, Montörsregeln/Montageregeln. Genom Montörsregeln kan ett
företag låta den anställde arbeta i ett annat land i maximum 183 dagar
per år utan att skattehemvisten flyttas.

Bemanningsföretagare i Öresundsregionen har ett flertal gånger uttalat
att flera 100 nya arbeten hade kunnat skapas om undantagsregeln togs
bort. Men i det nya skatteavtalet har man undvikit att göra
förändringen! De företag som Bemanningsföretagen representerar vill och
kan påverka utvecklingen i Öresundsregionen men tillåts inte att göra
det.

Med ett enkelt pennstreck hade de båda ländernas skatteministrar kunnat
främja integrationen och minska flaskhalsproblematiken inom bristyrken.
Möjligheten för anställda i bemanningsföretag att pröva ett arbete i ett
annat land utan att riskera dystra skatteffekter, gynnar integrationen
och ger företagen som hyr in personal möjlighet att expandera eller
hitta kompetensen som inte finns i det egna landet. Detta gynnar
tillväxten.

- Det är synnerligen beklagligt att de båda skattministrarna inte
tagit tillfället i akt att göra denna förändring, säger förbundsdirektör
Eva Östling Ollén på Bemanningsföretagen. Det finns nu en stor risk för
att politikerna i de båda länderna lutar sig tillbaks och konstaterar
att det viktigaste är gjort. Tyvärr ser det ut som Bemanningsföretagen
får fortsätta att leva med undantagsregler för lång tid fram över. Detta
gynnar endast företag som inte är seriösa och väljer att strunta i de
skatteregler som finns, avslutar Eva Östling Ollén.

Kontakta oss för mer information
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen,
tel 070-345 69 68
Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel 070-345 68 48

Bemanningsföretagen är ett arbetsgivar- och branschförbund för
bemannings- och rekryteringsföretag. Förbundet har vid starten ca 400
medlemmar, vissa av dem har tidigare varit medlemmar i
branschorganisationen SPUR, som nu upphört. Bemanningsföretagen ingår fr
o m den 1 oktober i Almega.