Konkurrensverket

Ökad koncentration kan höja elpriset

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:57 CEST

Ytterligare en stor koncentration på den nordiska elmarknaden riskerar att höja prisnivån på el. Det framgår av en analys som presenteras i en rapport från konkurrensmyndigheterna i Norden som studerat hur konkurrensen fungerar på den nordiska marknaden.

I en gemensam rapport, ”A Powerful Competition Policy”, redovisar konkurrensmyndigheterna bland annat resultat som tyder på att en eventuell sammanslagning av två stora elproducenter i Norden skulle kunna leda till högre elpriser för konsumenterna. Elproducenterna däremot skulle gynnas. Enligt modellen leder en koncentration till en högre prisnivå under perioder med hög belastning på elnätet, men verkar inte påverka marknaden under perioder med låg belastning.

– Analysen stärker vår uppfattning att vi måste granska eventuella stora strukturförändringar inom den nordiska elkraftsindustrin noga, säger generaldirektör Claes Norgren.

I stor sett har regelreformeringen av den nordiska elmarknaden varit framgångsrik, även om det fortfarande finns vissa hinder för konkurrensen. Ökad överföringskapacitet mellan länderna skulle förbättra konkurrensen, skriver konkurrensmyndigheterna i rapporten. Också den koncentrerade marknaden, där korsägande och samägande av produktionsanläggningar påverkar konkurrenssituationen, nämns som konkurrensproblem.

De flaskhalsar som finns i överföringssystemen gör att den nordiska marknaden till viss del fortfarande kan betraktas som olika geografiska marknader. De nordiska konkurrensmyndigheterna konstaterar att även ett litet företag kan utöva marknadsmakt. Ökat samarbete mellan de nordiska ländernas olika myndigheter är viktigt för att på sikt stärka konkurrensen.

– Kan elmarknaderna öppnas ytterligare och konkurrensen stärkas leder det till pressade priser. Det skulle gynna alla elkunder, säger Claes Norgren.

Enlig rapporten blir det nu en uppgift för olika myndigheter att överväga hur mer konkurrensinriktade företag och ägarstrukturer kan skapas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08 - 700 15 80 eller 073 - 773 15 80
Marie Römpötti, konkurrenssakkunnig, tfn 073 - 773 15 29