Skogsindustrierna

Ökad konkurrenskraft för svenska sågverk - svenskt virke godkänt i japanskt träprogram

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 09:00 CEST

Svensk furu och gran har blivit godkända i det nationella program som främjar träanvändning i Japan. Beslutet innebär att Japan bekräftar att svenskt skogsbruk utförs på ett hållbart sätt och att de svenska träprodukterna också har positiv betydelse för den lokala japanska ekonomin. Det japanska beskedet möjliggör fortsatt ökad svensk träexport.

Japan har infört ett system som främjar användningen av inhemskt virke och träprodukter i ett program kallat Wood Use Point Program, WUPP. Detta ger den som köper ett hus, inredning av trä och/eller kaminer för pellets och dylikt, ett antal poäng som kan omsättas i produkter eller pengar. Programmet pågår till och med september 2014, eller tills anslagna medel är slut. Hitintills har endast en mindre mängd av medlen använts.

Andra länder kan dock ansöka om att få sina träslag godkända i WUPP. För detta behövs det påvisas ett hållbart skogsbruk för de aktuella träslagen och en positiv inverkan på lokal ekonomi i Japan.

Skogsindustrierna har ansökt om att furu och gran ska blir godkända i programmet. För Sverige är Japan en viktig exportmarknad: närmare 950 000 m3 trä exporterades till Japan 2013. 

För att stödja den svenska ansökan besökte en svensk delegation i april 2014 japanska myndigheter. Delegationen bestod av representanter från svensk sågverksindustri, Magnus Kindbom, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, och ledande företrädare för Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

I sin ansökan har Skogsindustrierna kunnat påvisa att Sverige har ett uthålligt skogsbruk, tillväxt för gran och tall, samt en positiv inverkan på lokal ekonomi i Japan. Därmed godkändes ansökan. Nästa steg är sedan att, för varje prefektur i Japan, ansöka om ett lokalt godkännande. Detta arbete pågår, främst i de geografiska områden där användning av svenskt virke påvisats i den första ansökan.

För ytterligare information kontakta: 
Gunilla Beyer, rådgivare Skogsindustrierna, tel: 070-662 11 12, gunilla.beyer@skogsindustrierna.org

Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri. Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org