VSM Group Aktiebolag

Ökad konkurrenskraft med fortsatt förbättringsarbete

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:07 CET

· VSM Group kommer att inleda MBL-förhandlingar med de fackliga
organisationerna om fortsatta verksamhetsförändringar i Huskvarna.
· Företaget har i dag lagt ett varsel som omfattar 60-80
arbetstillfällen vid anläggningen i Huskvarna. Både kollektivanställda och tjänstemän berörs.
· Orsaken är att företagets rationaliseringsprogram SmartFuture har
resulterat i betydande produktivitetsförbättringar. Ett annat skäl är ökad konkurrens från lågkostnadsländer på främst enklare symaskiner.
· Samtidigt pågår ett intensivt integrationsarbete inom den nya
SVP-koncernen som VSM Group tillhör sedan februari i år.
· Den nya koncernen har sitt utvecklingscentrum och därmed tyngdpunkten
inom produktutveckling, i Huskvarna.

- Det är beklagligt att dessa neddragningar måste ske, men i vår bransch måste vi med den hårda internationella konkurrens som råder, både från egna fabriker utomlands och från externa tillverkare, hela tiden se över både produktprogram och dimensionering för att på så sätt långsiktigt säkra vår konkurrenskraft, säger Jesper Blomquist, nytillträdd vd för VSM Group.

De aviserade åtgärderna inom produktionen är en fortsättning på de aktiviteter som resulterade i att cirka 90 medarbetare fick lämna företaget 2005. Neddragningarna då berodde främst på den kraftigt sjunkande dollarkursen och på minskad försäljning. VSM Group har i dag 480 anställda i Huskvarna.

- Den fortsatt hårda konkurrensen har lett till att de enklare modellerna, som bygger på en plattform från i början av 1990-talet, inte längre är konkurrenskraftiga. De ersätts nu av produkter som tillverkas av externa leverantörer i Asien, säger Jesper Blomquist.

VSM Group förvärvades i februari av närstående bolag till det amerikanska riskkapitalbolaget Kohlberg & Co LLC. Då bildades också en ny koncern - SVP-gruppen med VSM Group och Singer som redan tidigare ägdes av Kohlberg & Co LLC. SVP-gruppen är med starka varumärken som Singer, Husqvarna Viking och Pfaff världens ledande symaskinsföretag.
Ledningen är delad mellan USA och Sverige.

- Den nya koncernbildningen innebär att stora delar av ledningsfunktionerna numera finns i USA. Redan tidigare pågick ett arbete för att effektivisera samtliga funktioner inom företaget. Som komplement till detta har arbetsgrupper inom varje funktion börjat se över hur ytterligare effektiviseringar kan ske inom den nya koncernen.
Detta kan leda till förändringar i den befintliga verksamheten i Huskvarna, vilket innefattas i varslet, säger Ewa Beskow, personaldirektör hos VSM Group.

Den nya koncernen har sitt utvecklingscentrum i Huskvarna.

- Det innebär att de mer avancerade produkterna även fortsatt kommer att produktionssättas i Huskvarnafabriken. Trots den nu aviserade neddragningen är det därför ytterst viktigt att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten och ytterligare förbättra produktiviteten, säger Jesper Blomquist.VSM Group AB
561 84 Huskvarna
Tel: 036-14 60 00 (växel)

KONTAKTPERSONER
Jesper Blomquist
Vd
Tel: 036-14 67 36

Ewa Beskow
Personaldirektör
Tel: 036-14 66 44

Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com Där finns också övrig pressinformation.


VSM Group AB - ett företag i SVP-koncernen - utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad. Med sina globala varumärken Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av världens ledande aktörer i branschen. Årligen säljs cirka 500 000 symaskiner motsvarande en omsättning på cirka 2,2 miljarder SEK.
Koncernen har cirka 2 000 anställda varav 500 i Sverige. Företaget är certifierat enligt de internationella kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001. Läs gärna mer på www.vsmgroup.com