Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ökad kontakt och tillit människor emellan kan ge betydande effekt på tillväxten i utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:16 CET

Är socialt kapital alltid avgörande för ekonomisk tillväxt?  Det har i debatten hävdats att den mellanmänskliga tilliten kan komma att betyda alltmer för hur ekonomin utvecklas i takt med att komplexiteten i affärstransaktionerna ökar, en komplexitet som kan göra det både dyrt och svårt att få rätt i affärsrättsliga tvister. I en nyligen presenterad avhandling vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar forskaren Pelle Ahlerup att det finns goda skäl att tro att tillit mellan människor snarare betyder mer i länder med ett svagt rättsväsende, och att kvaliteten på rättsväsendet har större betydelse i samhällen där det står sämre till med den mellanmänskliga tilliten.

-       Min forskning visar att tillit mellan människor kan vara en ersättning för dåligt fungerande samhälleliga institutioner och vice versa. Projekt som syftar till att öka kontakten och tilliten människor emellan kan ha en betydande effekt i fattiga länder där investerare och allmänhet inte har tillgång till ett pålitligt rättsväsende. Samtidigt betyder det att länder som uppvisar en låg nivå på tillit har mer att vinna på att höja kvaliteten på rättsväsendet och andra samhälleliga institutioner, menar Pelle Ahlerup, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan.

Tidigare forskning har visat att länder där människor har större tillit till varandra generellt presterar bättre på en rad områden och har högre tillväxtsiffror. Liknande effekter har visats vad gäller betydelsen av rättsväsendet och andra samhälleliga institutioner – länder med mer pålitliga institutioner har generellt sett en högre levnadsstandard. 

-         I avhandlingen diskuterar jag effekterna av tillgången på socialt kapital på ett nytt sätt jämfört med tidigare studier och gör jämförelser mellan olika länder. Resultatet av min forskning kan användas för att öka förståelsen för när tillit spelar roll och inte när det gäller tillväxt, fortsätter Pelle Ahlerup.

I avhandlingen, som består av fem separata artiklar inom områdena institutionell ekonomi och political economy, ingår även diskussioner kring ämnen som varför det är så stora skillnader mellan olika länder i antalet och storleken på olika befolkningsgrupper och vilka konsekvenser detta kan ha, vilken effekt styrkan på befolkningars nationella identitet har på hur effektivt stater kan styras, samt hur och varför naturkatastrofer påverkar risken för inbördeskrig.

Avhandlingen presenterades den 21 oktober 2009
Författare: Pelle Ahlerup
Titel: “Essays on Conflict, Institutions, and Ethnic Diversity”
Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

>>Ladda ner avhandlingen som pdf  http://www.hgu.gu.se/Files/nationalekonomi/Sem/Ahlerup%20thesis.pdf

För ytterligare information, kontakta Pelle Ahlerup Pelle.Ahlerup@economics.gu.se
tel: 031-786 1370

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.