Lifecap AB

Ökad kunskap om medberoende minskar psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 07:00 CEST

Medberoendepersoner är ofta omedvetna om att de har med sig strategier från barndomen, där de varit tvungna att anpassa sig för att få sina behov tillfredsställda. De fortsätter att anpassa sig och försöker vara till lags både i privata relationer och i arbetslivet när de kommer upp i vuxen ålder. Eftersom de är så måna om prestera bra resultat och att skapa goda relationer glömmer de sig själva och resultatet blir ofta oro, stressrelaterade problem och utbrändhet.

I söndags avslutades första delen av den genomarbetade kursen till certifierad medberoendehandledare ledd av sakkunniga Lifecaputbildade Diplomerade beroedenterapeuten och författaren Madeleine Swartz. Hennes omfattande bok "Res dig! Läk ditt medberoende" ligger till grund för utbildningen. I januari slutförs certifieringskursen och flera av kursdeltagarna, som redan idag är utbildade terapeuter, startar upp gruppterapi för att hantera medberoende redan i veckan. En av deltagarna säger om Madeleine Swartz och kursen: "Stort och varmt tack för tre fantastiskt lärorika, omvälvande, kärleksfulla och inspirerande kursdagar!! Du gör ett mycket bra jobb med ditt både proffsiga och varma sätt i en härlig kombination. Jag är helt övertygad om att du bara är i starten av vad som kommer att bli stort! " De som deltog i utbildningen är utspridda i landet och finns från Luleå i norr ner till Skåne i söder. 

När människor som är medberoende börjar förstår hur ett medberoende är uppbyggt och inser vikten att ta hand om sig själva i första hand, får detta positiva konsekvenser som sprider sig som ringar på vattnet. När en medberoende byter fokus från de andra personer som de har satt främst till att prioritera sig själva börjar de ta ansvar för hur de själva mår och deras stressnivåer minskar. Dessutom får deras nya beteende omgivningen att ta större ansvar. Självklart gäller det särskilt när en aktiv missbrukare är inblandad i relationen. När en missbrukare inte längre har tillgång till en medberoende som skyddar och möjliggör det destruktiva beteendet tvingas även missbrukaren att välja nya, och förhoppningsvis mer gynnsamma, strategier.

Madeleine Swartz är en av huvudlärarna på Lifecaps kvalitetssäkrade coach- och terapeututbildningar samt sakkunnig i den internetbaserade terapi om tio kognitiva sessioner som Gaya Pienitzka från Lifecap producerat i samarbete med Madeleine: "E-terapin för att hantera medberoende". E-terapin kan användas som en självstudiekurs.  

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap