Femklövern i Skåne

Ökad livskvalitet för patienter med hjärtsvikt

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 08:00 CEST

Patienter med hjärtsvikt ökar i antal och är den vanligaste orsaken till att patienter över 65 år är inneliggande på sjukhus. Åtta av tio personer är över 75 år och de flesta drabbas som en följd av sin hjärtsvikt av någon annan sjukdom. Ökningen av drabbade beror dels på den åldrande befolkningen och dels på den medicinska utvecklingen som lett till att fler kan leva längre med sjukdomen.

– Hjärtsvikt påverkar livskvaliteten mer än de flesta andra kroniska sjukdomar och har faktiskt högre dödlighet än exempelvis cancer. Genom att utveckla det systematiska omhändertagandet inom ramen för det befintliga Hälsovalet kan livskvaliteten för dessa patienter höjas och antalet vårdtillfällen på sjukhus minska, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen.

– Vi ger nu därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en tilläggsackreditering Hjärtsvikt som en del av Hälsoval Skåne, avslutar Karin Axelsson (M), vice ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Läs mer under ärende 12: http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Narsjukvardsberedningen/Dagordning/Narsjukvardsutskottet-beredningen-dagordning-2013-04-15/ 

Frågor och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Karin Axelsson (M)
Första vice ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0733-99 80 54

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne