Retriever Sverige AB

Ökad mediebevakning av kommunerna trots mediekris

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:22 CET

Trots en allt kärvare ekonomisk situation lyckas medierna upprätthålla en hög och till och med ökande nivå på nyhetsbevakningen av kommunerna och kommunpolitiken. Det framkommer i Mediestudiers årsrapport som presenteras i dag där Retriever har analyserat två miljoner artiklar.

- Vi gick in i det här projektet med en hypotes, eller en gnagande känsla av att den negativa utvecklingen i mediebranschen har satt avtryck i form av en försämrad täckning av kommunerna och inte minst lokalpolitiken. Vår data visar att hypotesen måste förkastas. Vi kan konstatera att det sker en svag ökning av rapporteringen, säger Kajsa Bergvall, medieanalytiker på Retriever.

Några av de slutsatser som presenteras är att det sker en ökning av rapporteringen om kommuner och om den lokala politiken. Sex av tio kommuner får större medial uppmärksamhet under det första halvåret 2015 jämfört med motsvarande period 2012.

- Eftersom vi har genomfört en kvantitativ analys kan vi inte säga något om en eventuell försämrad kvalitet i mediernas granskning av kommunerna, men allt talar för att färre reportrar, redaktioner och medier ändå lyckas producera mer journalistiskt innehåll i ett ökande tempo, säger Kajsa Bergvall.

Kommuner som är tydligt medialt missgynnade, jämfört med hur stor andel av befolkningen de representerar, är större städer, storstäder och förortskommuner till storstäder. De kommuner som däremot syns oproportionerligt mycket i medierna är kommuner i tätbefolkad region, pendlingskommuner och varuproducerande kommuner.

Om undersökningen
Avsikten med undersökningen är att bedöma om mediebevakningen på kommunnivå har påverkats av förändringar i det svenska medielandskapet. Sammanlagt har nära två miljoner artiklar om landets 290 kommuner analyserats. För fullständig metodbeskrivning, källurval samt tidsperioder se Mediestudiers årsbok.

Om Mediestudiers årsbok
Mediestudiers årsbok ska årligen undersöka hur journalistiken sköter sitt uppdrag. I årsboken 2014/2015 ingår sju studier där bland andra Retriever mätt medierapporteringen om kommunpolitik de senaste 3,5 åren och Södertörns högskola kartlagt hur många som arbetar på landets nyhetsredaktioner.

http://kommunbevakningen.mediestudier.se finns uppgifter om varje kommun i Sverige. Här finns underlag för lokala vinklar där det går att finna svar på hur intensiv rapporteringen om kommunpolitik är, vilka medier som bevakar kommunen och vilka redaktioner som finns.

Årsboken presenteras i sin helhet på ett seminarium idag kl. 16.00: http://www.mediestudier.se/seminarium-om-tillstandet-for-journalistiken.php

Under en begränsad tid går det att ladda ned Mediestudiers årsbok kostnadsfritt här

För mer information, kontakta:

Kajsa Bergvall
Medieanalytiker
kajsa.bergvall@retriever.se
070 774 44 34

Medieanalysföretaget Retriever är ledande i Norden inom mediebevakning, verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation. Retriever bevakar och analyserar information i sociala medier, webb, tidningar, magasin, radio och tv. Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska nyhetsbyrån NTB.