Tjänstemannaförbundet HTF

Ökad medlemsnytta i nya fackförbundet Unionen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 10:56 CEST

Sveriges nya fackförbund heter Unionen. Det avslöjades vid ett pressmöte i dag då Mari-Ann Krantz, Sif och Bengt Olsson, HTF, presenterade det nya förbundet och dess planer.

Unionen blir verklighet den 1 januari 2008 om HTF:s och Sifs kongresser den 3 oktober säger ja till att gå samman i ett nytt förbund.

Unionen blir Sveriges näst största fackförbund med ca en halv miljon medlemmar och 45 000 förtroendevalda på 66 000 arbetsplatser i de flesta branscher i det privata näringslivet. Förbundet kommer att ha avdelningskontor på mer än tjugo orter över hela landet

Mari-Ann Krantz, i dag förbundsordförande i Sif, föreslås bli Unionens ordförande fram till det nya förbundets ordinarie kongress i oktober 2008 och Bengt Olsson, HTF, vice ordförande. Peter Hellberg, Sif, Cecilia Fahlberg, HTF och Stefan Carlsson, Sif, blir Unionens andre vice ordföranden.

– Tillsammans och med gemensamma resurser kan vi åstadkomma mer än var och en för sig. Unionen kan erbjuda ett prisvärt fackmedlemskap med ökad medlemsnytta i form av större inflytande, närhet och bättre service. Unionen ska bli fackförbundet som våra barn och barnbarn inte kan vara utan, säger Mari-Ann Krantz och Bengt Olsson.

Unionen kommer att satsa på att
• Skapa trygghet för individ och företag genom att teckna kollektivavtal
• Bidra till tillväxt – fler, bättre och växande företag ger tryggare och utvecklande jobb
• Du ska må bra på och av arbetet
• Du ska kunna kombinera yrkesliv och familjeliv
• Du ska ha ett utvecklande arbetsliv

Läs mer på www.unionen.se, www.htf.se och www.sif.se

Unionens logotyp och bilder på Mari-Ann Krantz och Bengt Olsson
finns på www.htf.se och www.sif.se