Svensk Mjölk AB

Ökad mjölkinvägning i fyra län

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:24 CET

Under årets tio första månader minskade landets mjölkinvägning med 1,3 procent. Men för fyra län har mjölkinvägningen ökat under 2009. Det framgår av Svensk Mjölks senaste strukturrapport.

I Hallands, Kalmar, Gotlands och Västerbottens län har mjölkinvägningen under perioden januari till oktober i år ökat med mellan 0,6 och 1,3 procent.

– Gemensamt för dessa län är att antalet kor har varit detsamma under det senaste året, trots den pressade lönsamheten, säger Lennart Holmström, expert på politik och marknad på Svensk Mjölk. De fyra länen är också områden som under många år kännetecknats av en större framtidstro än andra delar av landet.

Även om det genomsnittliga antalet kor per företag ökar har bara tio procent av mjölkföretag en årsleverans på över 1 000 ton mjölk. Dessa 600 mjölkföretag svarar dock för 32 procent av landets mjölkinvägning.

Rapporten visar också att den ekologiska mjölkinvägningen under 2009 ökat med nästan 13 procent. Åtta procent av den totala mjölkmängden är nu ekologisk. Störst andel ekologisk mjölk produceras i Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. I dessa län är mellan 18 och 21 procent av all mjölk ekologisk.

Landets mjölktätaste kommun är fortfarande Borgholm med 7 338 kg mjölk per invånare och 117 ton per km2. I Sverige som helhet är siffran 309 kg mjölk per invånare och nästan 7 ton mjölk per km2.

För mer information:
Lennart Holmström, expert på politik och marknad Svensk Mjölk, 070-696 06 18 eller Carin Larsson, pressekreterare Svensk Mjölk, 070-264 22 00

Svensk Mjölks Strukturrapporter kommer två gånger om året. Tidigare Strukturrapporter finns att läsa här!