NetIntegrate Sweden AB

Ökad nytta av företagens investeringar i SharePoint med CRM

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 08:02 CEST

Värdet i tjänsteproducerande företag är deras kundbas samt vilka kontakter och behov kunderna har. Med ett CRM-system anpassat till företagets befintliga säljprocess kan ökad effektivitet i kundkontakter göras möjlig. Ett rätt installerat CRM-system med utbildade och motiverade användare kan företagen öka försäljning till befintliga kunder samt även öka antalet kunder.

Med SharePointCRMTemplate kan företag anpassa systemet efter deras behov genom att utnyttja det system som Lookout Software utvecklat under 6 års tid, samt med dom funktioner som redan finns i SharePoint.

NetIntegrate Sweden AB utökar nu sin satsning på att hjälpa företag att utnyttja sina ICT-system mera effektivt via SharePointCRMTemplate som installeras i företagens befintliga SharePoint server. NetIntegrate har arbetat med andra CRM-system samt alltför ofta sett installationer av CRM som användarna inte använder eller som inte ger dom resultat som säljchef och företagsledning önskar.

”Att driftsätta CRM är mer att ha kontroll på interna säljprocesser och strukturer än teknik, vi har samma syn som Lookout Software att CRM kräver planering inför införande”, säger Ove Bristrand på NetIntegrate.

Mer information kommer kontinuerligt presenteras på www.rentworkplace.se. Det kommer även att hållas Webinar i Augusti.

 

För frågor kan ni kontakta Ove Bristrand på 08-5000 3170 eller 070-3074080.

 

 

NetIntegrate bygger på Ove Bristrands drygt 25 åriga erfarenhet av ICT-branschen, Ove delar med sig av den kunskapen till kunder och fungerar som rådgivare i ICT-frågor.
NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga företag via utbildningar både i klassrum och via Webinars. NetIntegrate är privatägt företag med kontor i Bromma, i närheten av flygplatsen.

 

Lookout Software med huvudkontor i Vancouver, Kanada har 18 års praktisk erfarenhet i implementeringar av kundhanteringssystem såväl- stora som små. Vi kan affärer, vi förstår marknadssegment, vi kan mjukvara och processer, men viktigast, vi förstår människor.

För oss är våra kunders framgång viktigare än att sälja mjukvara för utan framgångar finns det ingen framtid att sälja programvara. Se mer på www.sharepointcrmtemplate.com

NetIntegrate bygger på Ove Bristrands drygt 25 åriga erfarenhet av ICT-branschen, Ove delar med sig av den kunskapen till kunder och fungerar som rådgivare i ICT-frågor.
NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga företag via utbildningar både i klassrum och via Webinars. NetIntegrate är privatägt företag med kontor i Bromma, i närheten av flygplatsen.

.

För de små och medelstora företagen driver NetIntegrate tjänsten hyrarbetsplats.se som ger all kommunikation som en molntjänst, för platsoberoende arbetande.

NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga via utbildningar både i klassrum och via Webinars.

NetIntegrate är privatägt företag med kontor i på Ekbacksvägen i Bromma/Stockholm.