Svensk Handel AB

Ökad optimism i handeln

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:45 CET

Efter en lugn januarimånad med sjunkande optimism i handeln ökar nu handlarnas framtidstro igen. Orosmoln som höjd ränta kan dock få konsekvenser för handeln framöver.

Handelsbarometern för februari månad visar åter en ökad optimism hos handlarna och framtidsindikatorn ökar med 11 enheter. Det är framför allt dagligvaruhandeln som har höga förväntningar på försäljningsutvecklingen de kommande tre månaderna. Sällanköpshandeln är något mer försiktig i sina bedömningar.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarna tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med hela detaljhanden sjunker dock denna månad med 6 enheter.

- Den positiva spiral som samhällsekonomin börjat skönja hjälper handeln att stärka sitt självförtroende. Fler handlare än vid förra mätningen tror på ökad försäljning för detaljhandeln som helhet de kommande tre månaderna, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Optimismen vad gäller sysselsättningen i handeln stiger något i februari månads mätning. Men fortfarande tror majoriteten av handlarna att antalet anställda, både i den egna butiken och i detaljhandeln i stort, kommer att vara oförändrad.

- Riksbankens flaggning av högre styrränta till sommaren kan dock få konsekvenser för handeln i form av sämre köpkraft hos konsumenterna. Innan vi sett den utvecklingen kommer handlarna att vara fortsatt försiktiga med att dra på sig ökade kostnader som till exempel nyrekryteringar, säger Yvonne Ingman.

Mer finns att läsa i februari månads Handelsbarometer, www.svenskhandel.se

_____________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Margareta Ternell, pressansvarig Svensk Handel 010-47 18 669, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010-47 18 548, 070-290 23 06

 


Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.