Transportföretagen

Ökad optimism i transportnäringen – men nyanställningarna dröjer

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 07:00 CEST

De världsekonomiska utsikterna för 2014 ser förhållandevis ljusa ut jämfört med läget föregående år. Förtroendeindikatorer visar en stigande optimism bland såväl företag som hushåll även i mer problemtyngda områden såsom eurozonen. Detta har bidragit till en tro på ökad omsättning hos de svenska transportföretagen under det första kvartalet.

I Sverige noterades en överraskande stark utveckling under slutet av 2013. BNP växte med 3,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2012. Förutom hushållens konsumtion, bidrog även en oväntat hög offentlig konsumtion och lagerökning till att höja helårstillväxten. Sammantaget stiger TransportIndikatorn med 25 enheter detta kvartal och landar på 12, en ökning som beror på att många transportföretag tror att omsättningen kommer att öka, både i det egna företaget och i branschen som helhet. Transportföretagen är däremot mindre optimistiska när det gäller ökad sysselsättning.

- Det ser ljusare ut än på länge för transportnäringen, men osäkerheten är fortsatt stor. Risken för en dubbeldipp gör att företagen är fortsatt försiktiga till att anställa, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

Trots negativa helårssiffror för export och investeringar, tyder de ljusare BNP-siffrorna under 2013 års sista kvartal, samt den stigande optimismen inom näringslivet, på att 2014 sannolikt kommer att bjuda på en uppväxling i svensk ekonomi.

TransportIndikatorn för första kvartalet 2014 landar på 12 (-13 för kvartal 4, 2013).

TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta TransportIndikatorn som bifogat dokument.

För mer information kontakta Nadia Jaber, pressekreterare, 0730 – 44 71 21 eller nadia.jaber@transportgruppen.se

 

 

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.