Vendator AB

Ökad orderingång för VENDATOR AB

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 20:38 CEST

VENDATOR har den senaste veckan tecknat avtal för över tre miljoner med åtta kunder. De aktuella företagen kommer från flera olika branscher; Bank & Finans, Organisationer och Försäkringar. Tre viktiga kunder i sammanhanget är SEB Kort, WWF och Europeiska Försäkringar.

- Flera av de nya uppdragen har potential att på sikt leda till nya SPO uppdrag. Det är vanligt förekommande att kunder genomför testuppdrag inför en total outsourcing berättar Mats Frid, VD

VENDATOR genomför just nu en emission med teckningsstid 16 september - 1 oktober med efterföljande listning på AktieTorget. Investeringsmemorandum samt anmälningssedel finns att ladda ned på www.thenberg.se/vendator och AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För mer information, kontakta:

Mats Frid, Koncernchef VENDATOR AB
0705-15 90 10,
mats.frid@vendator.se

 

VENDATOR är ledande inom försäljning. Genom Sales Process Outsourcing och tydligt paketerade tjänster skapar vi ny säljkraft åt våra uppdragsgivare. Vi tar hand om delar eller hela våra kunders säljarbete – säljstrategi, bemanning och genomförande, utbildning och affärskonsultation. Vendator har idag drygt 700 anställda och omsätter ca SEK 165 miljoner.  www.vendator.se