Academic Search

Ökad positiv inställning till mångfald i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:04 CET

Den allmänna acceptansen för mångfald i arbetslivet ökar. Färska siffror från Mångfaldsbarometern visar att hela 67,4 procent har goda erfarenheter av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. Diversity Challenge vill ta tillvara på detta och öka mångfalden i näringslivet ytterligare.

Att attityderna till mångfald i arbetslivet är mer positiva beror enligt Mångfaldsbarometern på att många lär känna och uppskatta personer med invandrarbakgrund på sin arbetsplats och att fler har insett invandrarnas betydelse för välfärdssamhället. Trots detta är skillnaden fortfarande stor mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad – 16 procent för åldersgruppen 20-64 år.*

Ikea är ett företag som tror på mångfald. En av anledningarna är att Ikea som globalt företag behöver människor med olika bakgrund och utbildning, män och kvinnor i alla åldrar med olika kulturella och etniska bakgrunder. Målsättningen är att spegla den lokala marknaden.

- Vi vill att det ska vara en blandning av människor på Ikea. Det föder kreativitet, uppfinningsrikedom och trivsel, säger Staffan Lindquist, HR chef IKEA Svenska Försäljnings AB.

Ikea använder sig bl.a. av mångfaldsprogrammet Diversity Challenge för att skaffa sig mångkulturell kompetens. Diversity Challenge erbjuder studenter med utländsk bakgrund praktikplats på svenska storföretag.

Rekordmånga ansökningar har kommit in till årets upplaga av Diversity Challenge. Nasim Barghashi är en av de sökande som tagit sig vidare i programmet.

– Jag tror att företag som arbetar aktivt med mångfald kommer att bli framgångsrika i framtiden. Men det kan också vara en nödvändighet för verksamhetens överlevnad då vi lever i en globaliserad värld. Och i dagens Sverige finns det människor med olika kulturer och verkligheter. Verksamheter måste lyssna till olika individers behov och berättelser, säger Nasim.

Till våren tar Nasim sin civilekonomexamen inom PEO-programmet (Politik Ekonomi Organisation) vid Södertörns Högskola. Han talar svenska, persiska och engelska flytande och vid sidan av studierna är han också initiativtagare, projektledare och konstnärligt ansvarig för Tända stjärnor – Föda drömmar – ett demokratiprojekt för skolungdomar som förvaltas av MiljonKulturell Ungdom. Nasim är också dramatiker knuten till Draken Teaterförlag.

Diversity Challenge 2010 firar i år femårsjubileum med ett stort mångfaldsseminarium den 2 februari på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm. Där samlas några av Sveriges mest intressanta talare, representanter från näringslivet och studenter från hela landet för att diskutera kring mångfaldens betydelse för framtidens globala arbetsmarknad.

Diversity Challenge 2010 involverar följande partnerföretag:
IKEA, Nordea, Scania och Unilever.

* Källor: Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, Mångfaldsbarometern 2009 samt SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden, 2009.

För att anmäla sig till seminariet, kontakta:
Märta Nord, presskontakt
E-post: marta@lodestarcommunication.com
Mobil: 070-340 94 42

För mer information, kontakta:
Marika Treschow, VD, Academic Search och initiativtagare till Diversity Challenge
E-post: marika.treschow@academicsearch.se
Mobil: 070-735 50 40

Detta är Diversity Challenge
Academic Search startade Diversity Challenge hösten 2005 och med årets upplaga firar Diversity Challenge 5 år. Syftet med Diversity Challenge är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv samt att erbjuda unga akademiker med mångkulturell kompetens möjlighet till praktikplats hos Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Detta är Academic Search
Academic Search International är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom strategisk rekrytering och taktisk bemanning i de högkvalificerade segmenten. Academic Search arbetar utifrån modellen Competence Life Cycle, ett helhetsperspektiv som ser till relationer både före och efter rekryteringen. Academic Search har cirka 30 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om Academic Search på www.academicsearch.se.