Sveriges Kommuner och Landsting

Ökad produktivitet i landstingen

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 14:03 CET

Produktiviteten i Sveriges landsting har ökat de senaste åren. Det visar en färsk rapport från SKL. Rapporten visar också att skillnaderna mellan olika landsting är stora.

I rapporten "Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv" sammanställs och analyseras redan befintlig statistik om hälso- och sjukvården för att ge en övergripande bild av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat om produktivitetsutvecklingen i landstingen.

Produktiviteten sammantaget i riket har ökat med cirka en procent mellan 2005 och 2008. Variationerna mellan olika landsting är dock stora. Även nettokostnaderna per invånare varierar mellan landstingen, men i de flesta fall minskar skillnaderna om man justerar för strukturella skillnader, till exempel skillnader i befolkningsstruktur.

Rapporten visar också att det finns ett samband mellan en åldrande befolkning, låg andel högutbildade, hög arbetslöshet, lägre medellivslängd och sämre självskattad hälsa och högre kostnader.

Även fördelningen av kostnaderna mellan primärvård och specialiserad vård varierar. I rapporten framgår att vissa landsting lägger en betydligt större del av resurserna i primärvården jämfört med andra, och att det finns skillnader även inom den specialiserade vården, när det gäller till exempel vårdtyngd och antal vårdplatser.

Förutom statistik om kostnader och prestationer redovisas statistik om väntetider och befolkningens åsikter om hälso- och sjukvården med material från "Väntetider i Vården" samt "Vårdbarometern".

Rapporten vänder sig till analytiker inom landstingsvärlden, och kan ligga till grund för vidare analyser.

> Ladda ned rapporten: "Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv" (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information: Katarina Wiberg Hedman, statistiker på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn:08-452 70 44 (tillfällig telefon), 08-452 75 12, e-post: katarina.wiberg.hedman@skl.se

Bifogade filer:
Hälso- och sjukvård ur olika perspektiv (.pdf)