Justitiedepartementet

Ökad rättssäkerhet för enskilda vid hemlig teleavlyssning och andra hemliga tvångsmedel

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:38 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Justitiedepartementet
Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel

Rättssäkerheten skall stärkas för personer som utsätts för hemliga tvångsmedel i Sverige. Detta föreslås i ett betänkande som Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel idag har överlämnat till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel skall underrättas om det i efterhand och att en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd skall ha till uppgift att kontrollera att tvångsmedelsanvändningen har gått rätt till. Nämnden skall utföra en löpande tillsyn av den verksamhet där användning av hemliga tvångsmedel förekommer. Enskilda skall också kunna begära att nämnden kontrollerar om de har utsatts för tvångsmedelsanvändning och om användningen i så fall har skett på ett korrekt sätt eller inte.

Åklagaren i en brottsutredning skall kunna skjuta upp och efter en tid underlåta en underrättelse, bland annat om denna skulle skada den fortsatta brottsbekämpande verksamheten. Då skall istället Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden underrättas om åtgärderna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skall få en stark parlamentarisk anknytning och medborgerlig förankring genom att ledamöterna skall utses bland sådana personer som nomineras av partigrupperna i riksdagen. Ordföranden och vice ordföranden skall dock vara kvalificerade jurister med erfarenhet som ordinarie domare eller liknande.

Registernämndens nuvarande uppgifter föreslås övergå till den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

- Att både en underrättelseskyldighet införs och ett särskilt tillsynsorgan inrättas stärker rättssäkerheten så att den håller en mycket hög internationell standard, säger den särskilde utredaren, f.d. generaldirektören Anders Eriksson.

- Den nya ordningen skall vara tillämplig även på hemlig rumsavlyssning (s.k. buggning) och preventiv tvångsmedelsanvändning men också på andra hemliga tvångsmedel som skulle kunna införas i en framtid.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Anders Eriksson
F.d. generaldirektör
Särskild utredare
070-568 69 69

Joel Brorsson
Ämnesråd
Sekreterare
08-405 45 12