Carpenova

Ökad rörlighet bland tjänstemän tecken på konjunkturuppgång enligt rekryteringsföretaget Carpenova

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 12:04 CET

PRESSRELEASE - Ängelholm, 23 februari, 2010

Carpenova arbetar sedan årsskiftet 2009 med strategisk rekrytering av chefer och specialister. Trots att företaget startade mitt i den djupaste konjunktursvackan sedan 1930-talet har framgångarna varit smått osannolika, med cirka 60 fullföljda rekryteringsuppdrag under sitt första år. Nu ser konsulterna tydliga tendenser på ökad rörlighet bland chefer och specialister som är Carpenovas rekryteringsnisch.

– Även om vi fått en drömstart har vi definitivt sett att de flesta branscher tampas med mycket stora svårigheter. Men rent allmänt när vi talar med våra kunder runtom i landet anar vi viss optimism och att en vändning i konjunkturen är på väg, säger Peter Eek, VD Carpenova.

– Jämfört med samma tid 2009 är det en tydlig förändring i företags attityd och inställning. Vi har under slutet av förra året och början av 2010 sett hur marknaden utvecklats och en positiv trend tagit vid. Vi ser både ett kontinuerligt ökande intresse av våra tjänster och företag som kontaktar oss gällande deras kommande rekryteringar.

Öppenhet i en väl dokumenterad rekryteringsprocess är grunden för Carpenovas filosofi och avsikten är att utveckla och förnya synen på rekrytering.

– Vi är i dagsläget åtta konsulter och fyra researchers med fokus på olika branscher. Viktigt för oss är att hålla oss till de branscher vi väl känner till, på så sätt uppfattar vi bäst förändringarna inom respektive område, säger Peter Eek.

Carpenova skiljer sig från många rekryteringsföretag på några avgörande punkter: Dels finns en stark och långsiktig ägare, dels kommer konsulterna från befattningar som exempelvis linjechefer i olika branscher. En vanlig form för andra rekryteringsföretag är att en samling fristående konsulter arbetar under licens från ett mer eller mindre stort namn. Carpenova jobbar med en större trygghet och särskiljer sig på den punkten.

Den grundläggande filosofin inom Carpenova är att göra människor och organisationer bättre genom att rekrytera rätt personer till lediga positioner. Lite fritt översatt från latin betyder Carpenova ”fånga stjärnan”.

En framgångsfaktor under det gångna året är förmodligen att man jobbat efter en väldigt tydlig riktlinje:

– Carpenova ska aldrig nöja sig med att hitta bra kandidater, vi vill presentera rätt kandidater för våra uppdragsgivare. Våra konsulters personliga erfarenheter från de branscher de arbetar med ger en fingertoppskänsla. Till detta innebär ägarformen att konsulterna inte behöver konkurrera med varandra om uppdragen utan kan istället hjälpas åt om det behövs.

– Att vi har råd att vara uthålliga är naturligtvis också en kvalitetssäkring för våra uppdragsgivare, menar Peter Eek.

– Vår rekryteringsprocess är också unik. Vi är ensamma om att helt öppet för kunderna redovisa hur vi gör och var i processen vi befinner oss med varje enskilt uppdrag. Vi standardiserar processen så långt det bara är möjligt och den gör oss också mer effektiva – snittiden för varje rekrytering är åtta veckor berättar Peter Eek.

– Ett ständigt arbete pågår med att utveckla olika system för att säkra kvalitén och göra det enkelt för både uppdragsgivare och kandidater att återkoppla kring det arbete Carpenova utför. Vi ska driva utvecklingen framåt i den här branschen och vara lyhörda och öppna för förändring som bidrar till att vi blir bättre, säger Peter Eek.

Carpenova finns i Stockholm, Göteborg och Öresund och tar uppdrag över hela Sverige samt i Finland, Norge och Danmark. Under 2010 planerar Carpenova att växa med ett antal konsulter samt påbörja arbetet att öppna egna etableringar i de nordiska länderna.

För mer information om Carpenova, kontakta gärna:

Peter Eek, VD och seniorkonsult

Mobil +46 733 37 50 68
Telefon +46 431 894 41
peter.eek@carpenova.se