SIS, Swedish Standards Institute

Ökad säkerhet med CE-märkta skorstenar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 15:25 CEST

Från och med mars nästa år måste stålskorstenar CE-märkas i de flesta EU- och EES länder. Ett svenskt företag är redan nu först i Europa med att CE-märka sina skorstenar. Det är en ny standard som ligger till grund för denna CE-märkning, och användandet av standarden förväntas leda till förbättrad säkerhet och ökad kvalitet i material och produktion.

För första gången i Europa är nu en stålskorsten CE-märkt. Ett av SIS medlemsföretag, Näldens Värmeindustri AB i Nälden, som tillverkar och säljer skorstenar, har redan CE-märkt sina skorstenar.
– Genom den nya standarden får vi bättre kontroll än tidigare på både produktionen och tillverkningsmetoderna, säger Leif Jönsson på Näldens Värmeindustri AB.

CE-märkning kommer efter den 31 mars nästa år att krävas i de flesta EU- och EES länder för att få marknadsföra stålskorstenar. Tidigare har det i Europa funnits olika nationella godkännandekrav kombinerade med olika frivilla märkningar. Ett exempel är svenska SPs P-märkning.
Förändringen kommer ge säkrare produkter, samtidigt som den fria rörligheten och exporten av skorstensprodukter i Europa påverkas.
– Förutom tillverkare och leverantörer, berörs även ytterst konsumenten eftersom CE-märkningen leder till säkrare produkter än tidigare, säger Leif.

Standarden, som heter Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 1: Systemskorstenar, (SS EN 1856-1) tar bland annat upp ingående material i systemskorstenen, kontroll under produktionen, temperaturkrav och korrosionsbeständighet.

För ytterligare information:
Erik Geete, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 27, erik.geete@sis.se
Leif Jönsson, Näldens Värmeindustri AB i Nälden, tfn 0640 68 11, leif.jonsson@nvi.se.
Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.

SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se