Sveriges Kommuner och Landsting

Ökad samverkan ger bättre IT

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:26 CET

Politikerna måste få en tydligare roll i IT-samhällets utveckling. Sveriges Kommuner och Landsting har identifierat tio områden där det krävs samverkan för att möjligheterna med IT ska tas tillvara bättre.

– En kraftfull IT-politik kräver tydliga och uppföljningsbara mål. Därför har vi nu identifierat tio viktiga punkter där det finns behov av politiska ställningstaganden för IT-utvecklingen och där staten bör ta initiativ till samverkan, säger Ulf Johansson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

De tio punkterna ska stödja de strategiska inriktningsbeslut kring IT som ledning och verksamhetsansvariga inom kommuner och landsting står inför idag. Syftet är att politiker och verksamhetsansvariga ska klara ut vilka frågor som kräver politiska ställningstaganden till skillnad från de bedömningar och vägval som kan lämnas till marknadskrafterna att avgöra.

För ett strategiskt utvecklingsarbete med stöd av IT krävs ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till de olika förutsättningar som gäller för medborgare, offentlig förvaltning, näringslivet och samhället i stort.

– Om vi lyckas ta tillvara möjligheterna att utveckla verksamheten med stöd av IT bättre kan offentlig sektor bli mer effektivt, säger Ulf Johansson.

Läs mer i förbundens positionspapper om IT-politik för hållbar utveckling och välfärd (pdf-fil).

För mer information: Björn Björk, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 74 25

Pressjour: 08-452 71 01