Utbildningsdepartementet

Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:51 CEST

Regeringen har i dag fattat beslut om direktiv för en Yrkesutbildningsdelegation.

Delegationen ska arbeta för en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och därmed bidra till att höja kvaliteten i gymnasieskolans yrkesinriktade utbildning. Delegationen ska också verka för en ökad rekrytering till de yrkesinriktade utbildningarna i gymnasieskolan. I uppdraget ingår att sprida aktuell forskning, kunskap och lärande exempel och initiera lokalt utvecklingsarbete. Delegationen ska identifiera framgångsfaktorer respektive hinder för en positiv utveckling på området. Delegationen ska även utgöra ett rådgivande organ till regeringen i yrkesutbildningsfrågor på gymnasienivå.

Den positiva inställning som alla inblandade parter har till samverkan mellan skola och arbetsliv omsätts inte i tillräcklig utsträckning i praktisk handling. Samarbetet saknar ofta stabila, långsiktiga och uthålliga former. Delegationen ska verka för att samhällets intentioner för en ökad medverkan från arbetslivets sida i yrkesutbildningen förverkligas, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

Kontakt
Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56