Utrikesdepartementet

Ökad satsning på exportsäljarutbildning

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:53 CEST

Regeringen har beslutat att ge Exportrådet i uppdrag att genomföra en utökad exportsäljarutbildning för arbetssökande och för redan anställda i företag som behöver kompetenshöjning i samband med en exportsatsning. För uppdraget tilldelas Exportrådet 8 miljoner kronor.
Satsningen syftar till att ge små och medelstora företag möjlighet att växa genom att påbörja eller öka sin export.

- Genom en utökad satsning på exportsäljarutbildning kommer företag från alla svenska län att ha möjlighet att dra nytta av sådan utbildning och förstärka sin exportkompetens, säger näringsministern.

- Globaliseringen innebär att mindre företag i högre utsträckning kan, och måste, agera på en internationell marknad för att stärka sin konkurrenskraft. Regeringen prioriterar därför en satsning på att öka de små och medelstora företagens förmåga till internationalisering, säger näringsminister Thomas Östros.

Exportsäljarutbildning genomförs i samarbete mellan Exportrådet, länsarbetsnämnder och företag. Den är ett led i förverkligandet av strategin "Innovativa Sverige - En strategi för tillväxt genom förnyelse".


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86