Entreprenörskapsforum

Ökad skatteregelbörda och sämre konkurrenskraft går hand i hand

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 13:22 CEST

En högre skatteregelbörda är förenligt med såväl sämre konkurrenskraft som en lägre etableringsfrekvens för nya företag. En ökning av den samlade skatteregelbördan med 10 procent leder till att etableringsfrekvensen minskar med i genomsnitt ca 12 procent. Finansdepartementets förslag om införande av månadsuppgifter framstår därmed som tämligen svårförståeligt, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i april månads Thulins Tabeller. 

April månads analys baseras på data från World Economic Forum och Världsbanken och kopplar skatteregelbördans effekter till konkurrenskraft och nyföretagande. Analysen bygger på en studie av Johan Eklund, docent vid Entreprenörskapsforum och Jönköpings Internationella Handelshögskola, och baseras på data från 120 länder.

Det framgår att högre komplexitet i skattesystemet, fler årliga skatteinbetalningar och ju mer tid som krävs för att genomföra skatteinbetalningar är alla tydligt negativt korrelerade med länders konkurrenskraft. En ökning av den samlade skatteregelbördan med 10 procent leder till att etableringsfrekvensen (antal nya företag per 1 000 invånare) minskar med i genomsnitt ca 12 procent.

– Försämrad konkurrenskraft och ett lägre nyföretagande följer då företagare tvingas spendera mer tid på att förse Skatteverket med information och mindre tid på att utveckla sina företag, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Regeringens målsättning att kraftigt minska små- och medelstora företags administrativa regelbörda visar på en insikt om problemets inneboende kraft. I skuggan av den insikten framgår dock Finansdepartementets förslag om ökad skatteregelbörda som tämligen svårförståeligt, fortsätter Per Thulin.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se


Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se