Kulturrådet

Ökad svensk medverkan inom EU:s Kulturprogram 2012

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 09:52 CEST

Svenska organisationers deltagande inom EU:s Kulturprogram ökade under förra året. Den positiva utvecklingen håller därför i sig för svensk del. Fler svenska kulturaktörer än någonsin tidigare deltar, sedan programmet startade för sex år sedan.

29 svenska organisationer ingår i projekt som beviljats stöd om totalt 11,3 miljoner euro. Det är den högsta summan för svensk del under hela programperioden. En tydlig utveckling har främst skett inom bidragsformerna kortare samarbetsprojekt (max 2 år) och översättningsstöd.

Kalmar Läns Musikstiftelse och Institut Français de Suède beviljades bidrag som koordinatorer för europeiska samarbetsprojekt och ytterligare 15 svenska organisationer deltar som medorganisatörer. Vidare deltar Uppsala stadsteater, Drottningholms Slottsteater, Länsmusiken i Örebro/SWECCO, Göteborgs stads kulturförvaltning och SITE som medorganisatörer i fleråriga samarbetsprojekt (max 5 år). Elderberry AB medverkar i ett samarbetsprojekt med tredje land som år 2012 var Sydafrika.

Fler svenska förlag än tidigare sökte och beviljades översättningsstöd. Totalt sökte elva förlag stöd, varav fem fick dela på närmare 122 000 euro för översättning av elva titlar till svenska. Europeiska förlag mottog stöd för att översätta sju titlar från svenska till andra europeiska språk.

Trans Europe Halles, ett europeiskt nätverk bestående av oberoende kulturhus och med kontor i Lund, fick nätverksstöd för sitt arbete. Nätverket har sammanlagt ett femtiotal medlemsorganisationer i tjugo länder, varav fem i Sverige.

År 2012 tilldelades även Sara Mannheimer EU:s litteraturpris för romanen Handlingen och Swedish House Mafia mottog EU:s musikpris European Border Breakers Award (EBBA) för debutalbumet Until One.

Läs mer
Stöd till projekt med svensk medverkan inom EU:s ramprogram Kultur 2012

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 15
E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se