ManpowerGroup

Ökad sysselsättning i handeln i sommar

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 07:55 CEST

Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln lämnar en optimistisk jobbprognos för sommarmånaderna och sysselsättningstrenden är Sveriges starkaste. Bland övriga undersökta branscher rapporterar merparten negativa jobbplaner med stora minskningar både på kvartals- och årsbasis. Sämst går den tidigare så starka hotell- och restaurangbranschen. Bland regionerna lämnar både Stockholms- och Göteborgsregionen riktigt nedslående prognoser medan östra Götaland och Skåne lämnat försiktigt positiva signaler.

Sysselsättningstrenden +6 procent för parti- och detaljhandeln är en uppgång med fem procentenheter jämfört föregående kvartal men en nedgång med sju procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. För riket som helhet är sysselsättningstrenden -1 procent.

– Det ser ut att bli en ljus sommar för handeln i landet, vilket också bekräftas av senaste inköpschefsindex. Att både Stockholms- och Göteborgsregionen och merparten av branscherna lämnar negativa jobbprognoser är givetvis oroväckande men vi ser samtidigt tecken på uppgång i vår egen verksamhet, som brukar vara en tidig konjunkturindikator. Även inköpschefsindex i Europa samt USA:s arbetsmarknad ger positiva signaler, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Handeln i topp men hotell- och restaurangbranschen rasar 

Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln går alltså mot strömmen och rapporterar med sysselsättningstrenden +6 procent sommarens starkaste jobbplaner, följd av jordbruk, skogsbruk och fiske med +5 procent. Sysselsättningen förväntas gå ner i åtta av de tio undersökta branscherna jämfört med förra kvartalet. Även vid en årsjämförelse märks minskade sysselsättningsplaner i åtta branscher. Hotell- och restaurangbranschen, som haft positiva prognoser under en längre tid, minskar nu kraftigt liksom energisektorn. Stora sysselsättningsnedgångar förväntas även inom gruvindustrin samt transport- och kommunikationsbranschen.

Östra Götaland i topp men stora nedgångar i Stockholms- och Göteborgsregionen 

Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar svagare prognoser än förra kvartalet, men östra Götaland och Skåne rapporterar trots detta fortfarande en positiv sysselsättningstrend, med östra Götaland i topp. Från övriga landet kommer däremot negativa prognoser: både Stockholms och Uppsala län och Västra Götalands och Hallands län förväntar sig kraftiga nedgångar i sysselsättningen under den kommande tremånadersperioden.

I Norra Sverige och Mellansverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Ojusterat visar undersökningen på stora nedgångar i norra Sverige medan Mellansverige står stilla på sysselsättningstrenden 0 procent för andra kvartalet i rad.

Fortsatt osäkerhet globalt 

På global nivå pekar resultaten på fortsatt stor osäkerhet på arbetsmarknaderna runt om i världen, och få förbättringar är i sikte under det kommande kvartalet. Arbetsgivarna i Taiwan, Brasilien, Peru och Turkiet rapporterar de starkaste sysselsättningsprognoserna medan de svagaste kommer från Italien, Irland och Spanien.

Noterbart är att både Indien och Kina rapporterar nedgångar – Indiens prognos är den svagaste på åtta år – medan andelen av USA:s arbetsgivare som planerar att addera arbetskraft är den högsta på över fyra år. Frankrike däremot tycks ha dragits med i eurokrisen och sysselsättningstrenden är negativ för första gången sedan 2009. I Europa fortsätter den osäkra arbetsmarknaden med med bl a Tyskland i ett slags vänta-och-se-läge och nedgångar i ett starkt Turkiet. Ljuspunkterna inför den kommande tremånadersperioden är fortsatt optimism i Storbritannien och att Grekland, som fortfarande rapporterar negativa siffror, ökar för fjärde kvartalet i rad.

manpowergroup.se/pressrum kan följande laddas ner:

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.