Fiskeriverket

Ökad tillåten landning för torsk och havskräfta

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:45 CEST

Ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Med hänvisning till den rådande kvotsituationen har Fiskeriverket beslutat att öka de högsta tillåtna landningskvantiteterna för torsk och havskräfta från Skagerrak och Kattegatt. De nya kvantiteterna framgår av FIFS 2010:32. Ändringen träder i kraft 25 oktober 2010.

FIFS 2010:32