Landstinget i Jönköpings län

Ökad tillgänglighet för länets medborgare

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:02 CEST

Landstingets politiska ledning satsar 100 miljoner kronor till sjukvården för ökad tillgänglighet, kortare väntetider och utökade ambitioner i vården.

Det beskedet gav gruppledarna i Landstingets politiska ledning vid en presskonferens och i ett pressmeddelande fredag 19 september 2008.

Pressmeddelandet

Pressmeddelandet från de fyra gruppledarna Peranders Johansson (m), Lisbeth Rydefjärd (kd), Rune Backlund (c) och Esse Petersson (fp) i sin helhet:

"Alliansen i Landstinget storsatsar 100 miljoner till sjukvården för ökad tillgänglighet, kortare väntetider och utökade ambitioner i vården.
Vi stärker patientens ställning i vården. En fortsatt god ekonomi i Landstinget tillsammans med alliansregeringens satsningar på sjukvården möjliggör nu en av de kraftfullaste satsningarna på många år.

I halvtid på mandatperioden sätter alliansen i Landstinget fokus på följande områden för den andra halvan:

- ökad tillgänglighet och kortare väntetider
- vårdval införs i primärvården
- effektivisering och fortsatt kvalitetsarbete 
- anlita fler vårdgivare för ökad tillgänglighet

Alliansens grupper har ställt sig bakom de prioriteringar som nu planeras för 2009.

Det känns bra att vi med en god ekonomi i ryggen kan satsa över 100 miljoner på utökningar i sjukvården utöver de uppräkningar som sker för löne- och kostnadsökningar. Det i ett läge då många andra landsting tvingas göra betydande besparingar i sin sjukvård. Vår i grunden goda ekonomi har ytterligare stärkts genom de satsningar som alliansregeringen gör på vården och en sänkt arbetsgivaravgift.

Vårt mål är att nästa år klara den nationella vårdgarantins krav. Därefter planerar vi att "skruva upp kraven" så att vi kan ge medborgarna vård ännu snabbare. Vi riktar insatserna på "flaskhalsar" i vårdkedjan som leder till onödiga väntetider för patienterna.

Under hösten kommer ett beslut tas om införande av vårdval i primärvården. Arbetet med införandet kommer att påbörjas omgående efter årsskiftet med sikte på fullt genomförande inom en tvåårsperiod.

Utöver generella insatser kommer också riktade satsningar att göras inom ett antal områden. Till exempel inom cancervården för att genomföra den plan som nu i ett omfattande arbete har färdigställts."

Närmare preciseringar och detaljer om satsningarna som ingår i den utökade ramen presenteras i samband med att alliansen lägger fram sitt budgetförslag. Det sker vid planeringsdelegationens första sammanträde i oktober 2008."

Kontakt

Peranders Johansson, 070-567 40 12
Lisbeth Rydefjärd, 070-582 02 52
Rune Backlund, 070-279 61 57
Esse Petersson, 070-629 50 15