Stockholms Läns Landsting

Ökad tillgänglighet i vården - fler får vård bland fler vårdgivare

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:27 CEST

Idag presenterar Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en rapport som följer upp Vårdval Stockholm under januari till december 2008. Uppföljningen visar att vårdvalet har lett till att fler vårdmottagningar etablerats och antalet besök hos husläkare ökat.

Ökningen av antalet mottagningar gäller inte enbart för husläkare utan också för MVC och BVC.
Trots ökningen av läkarbesök på husläkarmottagningarna med 16 procent har kostnaderna för läkemedel  endast ökat med 4,2 procent.

Landstingets ambition är ju att öka tillgängligheten i primärvården och få en större mångfald av vårdgivare. Dagens rapport visar att det är lättare för patienterna att välja en vård som passar dem, säger Anders Olsson vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting.

Ladda ner Vårdvalsrapporten från http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2009/28%20april/36%20HSN%200806-0810%20Bilaga.pdf


Fakta
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2007 om att införa vårdval inom primärvården. Från den 1 januari 2008 infördes vårdvalet inom husläkarverksamhet, barn- och mödrahälsovård, logopedi samt fotsjukvård.
Den 1 maj infördes vårdval inom läkarinsatser för särskilda boenden. Från januari 2009 gäller vårdval även för vissa knä- och höftledsoperationer, operationer av grå starr, ögonbottenfotografering och för förlossning.

Kontakt:
Anders Olsson, projektledare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, telefon 08-123 131 56
E-post: anders.olsson@sll.se

Hanna Holmquist-Karlsson, presschef, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting,
telefon 08-123 131 37
E-post: hanna.holmquist-karlsson@sll.se