Nacka kommun

Ökad tillgänglighet och service för medborgarna när Nacka kommun byter leverantör för it-arbetsplatser och systemdrift

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:30 CET

För att möta behovet av service dygnet runt och ett ökande antal it-arbetsplatser har Nacka kommun upphandlat nya leverantörer för systemdrift och it-arbetsplatser. Kommunen får nu en högre tillgänglighet och servicegrad till lägre kostnad än idag. Ny leverantör för systemdrift är Tieto och för it-arbetsplatser Atea.
De som bor och verkar i Nacka vill ha möjlighet att söka information och använda elektroniska tjänster dygnet runt, året runt. Kommunen säkrar nu tillgängligheten och servicen för detta.

- Genom att Tieto får ansvar för systemdriften säkerställs att medborgare och medarbetare får tillgång till tjänster och support även utanför kontorstid, säger Mats Bohman, administrativ direktör i Nacka kommun. Tack vare en redan uppbyggd organisation för att driva den här typen av system når vi maximal kostnadseffektivitet, bättre samordning och högre tillgänglighet för kommunens elektroniska tjänster, fortsätter Johan Särnquist, it-strateg i Nacka kommun.

Nacka kommun kommer härmed hyra it-arbetsplatser och får i tjänsten tillgång till datorer, skrivare och servicetjänster för såväl elever i skolan som medarbetare i de olika verksamheterna. Idag finns ca 6 200 it-arbetsplatser i kommunens verksamheter varav ca 4 900 är elevdatorer. Utvecklingen går mot att fler och fler av kommunens 13 000 elever får tillgång till egna datorer och nu ökar möjligheterna för varje enskild skola att ta det här steget om man vill.

Vid upphandlingen har stor energi lagts på att it-arbetsplatserna kan anpassas till de olika verksamheternas behov och då inte minst vad gäller skolorna.

- Kommunen har höga ambitioner och vill ligga i framkant vad gäller användning av it i verksamheten, inte minst inom skola och utbildning. Att hyra it är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att förse elever och verksamheter med arbetsverktyg, säger Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun.

Eftersom båda leverantörerna är externa innebär det att dagens interna it-verksamhet tappar sitt uppdrag. För personalen innebär det en verksamhetsövergång och båda leverantörerna kommer erbjuda berörd personal anställning i respektive företag.

Nacka kommun har upphandlat systemdrift och it-arbetsplats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet tecknades igår den 3 december och löper under fem år, med option på förlängning i ytterligare två år, under förutsättning att det inte överklagas innan den 13 december 2009.
För mer information, kontakta:
Johan Särnquist, it-strateg Nacka kommun, 08-718 87 16
Mats Bohman, administrativ direktör Nacka kommun, 08-718 92 40
Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00