Region Örebro län

Ökad tillgänglighet på vårdcentralen i Hallsberg med drop-in

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 09:00 CEST

I mitten av januari 2016 startade vårdcentralen i Hallsberg drop-in-mottagning. Intresset från patienterna var stort redan från start och har ökat under våren och försommaren.Under de första 5 månaderna har drop-in-mottagningen i genomsnitt tagit emot uppemot 80 patienter i veckan.


Drop-in-mottagningen har öppet alla vardagar mellan kl. 9 och 11 och tar emot cirka 20 patienter dagligen. De allra flesta som söker för akuta besvär i form av lättare infektioner, sår och hudproblem får hjälp samma dag de söker till vårdcentralen.

Mottagningen bemannas av två sjuksköterskor och en läkare. Laboratoriepersonal och sjukgymnast finns också tillgängliga vid behov.

- Upplevelsen av drop-in-mottagningen är oerhört positiv – både från personal och patienter, säger Susanne Wieland, som är verksamhetschef för vårdcentralen. Vi har skapat ett bättre flöde som gör att vi kan ta emot och hjälpa fler patienter.


Kortare besökstider vid drop-in
Lättare infektioner, sår och hudproblem kan ofta bedömas snabbt, med bibehållen kvalitet, vilket gör dessa åkommor lämpliga att hantera vid drop-in. När det gäller andra åkommor, som kräver mer tid för bedömning och rådgivning, rekommenderas patienterna att boka en tid på sedvanligt sätt.

- Besökstiden blir i regel kortare på drop-in än vid en bokad tid, vilket gör att vi får mer tid över till patienter som behöver längre besökstid.Genom att jobba på det här sättet nyttjar vi våra resurser på bästa sätt och ökar tillgängligheten för våra patienter, avslutar Susanne Wieland.

Fotnot:
Hallsbergs vårdcentral har cirka 11.200 listade patienter.


För mer information, kontakta:

Susanne Wieland, verksamhetschef på Hallsbergs vårdcentral,
telefon: 0582 - 88010
mail: susanne.wieland@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.