Landstinget i Östergötland

Ökad tillgänglighet till vården när administrativ tid blir patienttid

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:41 CET

Pilotförsöket startar nu i Motala

I datorn finns patientens läkemedelslista och tidigare vårdkontakter.
I veckan startar pilotförsöket med den datoriserade patientjournalen på en del av mottagningarna på medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala. Förutom att säkerheten ökar när patientens läkemedelslista och uppgifter om tidigare vårdkontakter finns tillgängliga för vårdgivaren, kommer mängden administrativt arbete så småningom att minska. Administrativ tid
kan omvandlas till patienttid.

På medicinska specialistkliniken i Motala testas de nya arbetssätten. I förberedelsearbetet har deltagarna i projektgruppen haft många aha-upplever när de har börjat skärskåda arbetssätt och rutiner.

– Många av dagens arbetssätt och rutiner har formats under många år och nu ska de fasas ihop med vårt nya IT-stöd och de möjligheter som det medför, berättar Tommy Hallén, administrativ chef på kliniken. I det arbetet ser vi hur vi hur vissa arbetsmoment, som bland annat innebär dubbelarbete, kan försvinna. Mer kommer vi säkert att upptäcka när vi är igång.

Lättare
Ett arbetsmoment som underlättas är efterforskande efter remisser. Vårdpersonalen kan direkt se hur långt remissen har kommit och kan lämna besked till patienten.

– Det förenklar att vi hämtar information från en källa. Information registreras i journalen en gång istället för att olika personalkategorier frågar patienten och registrerar i ”sin” egen journal.

Men effekterna av den datoriserade patientjournalen kommer inte komma direkt utan när alla verksamheter i landstinget har lämnat pappersjournalerna, vilket dröjer cirka två år. Inom projektet Tio-upphöjt-till-sex har gjorts beräkningar på hur mycket tid som idag ägnas åt administrativt arbete och tanken är att frigjord tid kan bidra till att öka tillgängligheten.

Fler tider
– Den tid som ett effektivare arbetssätt frigör ska omvandlas till patienttid. Jag kan tänka mig att det för vår del på sikt kan innebära exempelvis fler mottagningstider, tror Tommy Hallén.

Under mars börjar fler mottagningar att arbeta med den datoriserade journalen och i vecka 11 är det dags för Vårdcentralen Lyckorna. Breddinförandet genomförs därefter successivt inom övriga Närsjukvården i västra Östergötland och beräknas vara färdigt i september.


Text: Eva Abrahamsson
Foto: Göran Billeson