HiQ International AB

ÖKAD TILLVÄXT, ÖKAD VINSTMARGINAL OCH STARKT KASSAFLÖDE

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:02 CET

Omsättningen för 2010 uppgår till 1 108,4 (1 057,7) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) till 156,0 (145,6) Mkr, en rörelsemarginal på 14,1 procent. Likvida medel är 163,5 Mkr (131,9). Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till 313,8 (278,7) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) till 47,6 (46,0) Mkr, en rörelsemarginal på 15,2 procent. Styrelsen förslår årsstämman en utdelning om 1,80 kr per aktie, totalt 94 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande.

– Vi har haft en stark utveckling och uppnått goda resultat under 2010 – ett år då vi återgick till tillväxt, förstärkte våra vinstmarginaler och hade ett starkt kassaflöde. Våra satsningar mot befintliga och nya kunder har gett goda resultat. Tio procent av omsättningen kom från nya kunder säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

Vi hjälper våra kunder att förenkla och förbättra med hjälp av teknik, affärs- och verksamhetskunnande. HiQs kunder ställs hela tiden inför nya möjligheter och utmaningar. Globalisering, sociala nätverk, ”molntjänster”, smart phones och läsplattor är bara några exempel på fenomen och företeelser som driver utvecklingen och skapar nya behov.

Teknikutvecklingen och ökad konkurrens skapar hela tiden möjligheter för nya typer av företag och tjänster. Områden som media, underhållning och internet utvecklas snabbt med nya tekniska lösningar - spännande tillväxtområden för HiQ

– Vi är en betydande aktör i Norden med framgångsrika kunder och engagerade samt ansvarstagande medarbetare. Jag ser fram emot att vi tillsammans fortsätter arbetet med att ytterligare utveckla vår verksamhet och leverera ännu bättre resultat. Och det är riktigt roligt att konstatera att alla våra kontor har fortsatt stort rekryteringsbehov 2011 för att kunna tillgodose kundernas ökade behov av våra tjänster, fortsätter Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdag den
1 februari klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.
Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på
www.hiq.se

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 1 februari 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, CFO och IR-ansvarig, tel: 08-588 90 034 eller mobil: 0704-200 017

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har nära 1 200 anställda och har kontor i Norden och i Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se