Atea Sverige AB

Ökad tjänsteförsäljning kompenserade för lägre snittpriser

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:33 CEST

Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter och relaterade tjänster, ökade omsättningen första kvartalet 2004 till 1248 MSEK (1224 MSEK första kvartalet 2003). Detta trots cirka 20 procents lägre marknadspriser på hårdvaruprodukter jämfört med första kvartalet 2003, samt att Hem-PC marknaden i Sverige har gått ned cirka 25 procent.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, Ebita, för första kvartalet 2004 uppgick till 13 MSEK (17 MSEK). Rörelseresultatet före skatt uppgick till 3 MSEK (9 MSEK). Rörelseresultaten förbättrades i Danmark och Norge jämfört med motsvarande kvartal 2003. Sverige visar fortsatt tillfredsställande lönsamhet. Finland visar stadiga förbättringar efter ett tufft andra halvår 2003.

- Prisfallet på hårdvaruprodukter och marknadsnedgången inom Hem-PC har påverkat oss, men det kompenseras delvis av att tjänsteförsäljningen går bra i hela koncernen. Det gäller särskilt affärsområdena Atea Security, Atea System Platforms, Atea License Management och Atea Value Chain, som samtliga har utvecklats mycket positivt. Sammanfattningsvis för kvartalet så hade vi en svag inledning, men en bra avslutning, säger Thomas Keifer, koncernchef, Atea.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea har cirka 700 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. www.atea.se (där finns även foton på Ateas kontaktpersoner, se Pressrum)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atea
Thomas Keifer, CEO
Tel: 0709-197131
E-post: thomas.keifer@atea.com

Atea
Tomas Kihlstrand, CFO
Tel: 0709-197132
E-post: tomas.kihlstrand@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0709-197135
E-post: johan.scherlin@atea.com