Kompetensföretagen

Ökad trivsel och förtroende för bemanningsbranschen bland de anställda

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 07:00 CEST

Fler är någonsin är nöjda med sitt jobb som bemanningsanställd, helt i motsats till den rådande bilden i media och debatt. Bemanningsföretagen har för andra gången genomfört en stor medarbetarundersökning och presenterar resultaten i en ny rapport. Både arbetsgivaren och arbetet i kundföretaget får ännu bättre betyg än i den förra undersökningen för två år sedan.

Till fördelarna med bemanningsjobb svarar över 40 procent av de anställda att bemanningsföretag erbjuder intressanta uppdrag, och snabbt; 64 procent får jobb inom fjorton dagar. Nära hälften angav att de fick jobb inom en vecka, precis som vid den förra studien. Elva procent fick jobb till och med samma dag.

- I vilken annan bransch kan en person gå från arbetslöshet till jobb på mindre än två veckor? säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Mer än en tredjedel säger också att de vill se flera arbetsplatser och skaffa erfarenheter.

- Det finns inget sätt som är så effektivt för att bygga ett konkurrenskraftigt CV som ett jobb inom bemanning, säger Henrik Bäckström.

7 av 10 säger att erfarenheten av att jobba som uthyrd har varit mer positiv än väntat, och nästan 4 av 5 bemanningsanställda säger sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda.

- Rapporten visar åter på en stolt yrkeskår som är ännu nöjdare med sin arbetsgivare och de kunder de jobbar hos än för två år sedan, trots den förhärskande mediabilden, säger Henrik Bäckström. Det kanske säger något om hur debatten förs.

Rapporten presenterar den medarbetarundersökning som YouGov genomförde åt Bemanningsföretagen vintern 2011/2012. Det är andra gången den stora medarbetarundersökningen genomförs. 3 854 personer från ett 80-tal bemanningsföretag deltog i undersökningen. Rapporten har författats av Henrik Bäckström, förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.

Undersökningen visar bland annat att den tidigare stora kvinnodominansen i bemanningsbranschen är bruten. Numera är det något fler män som jobbar som bemanningsanställda.

Nästan alla är en del av kundföretagets gemenskap
Fler än 8 av 10 känner sig som en del av kundföretagets arbetsgemenskap, 9 av 10 är uppskattade av kundens arbetsledare och dennes medarbetare; något fler än för två år sedan.

Fler än 8 av 10 tycker att arbetet motsvarar vad som utlovades och att kundföretaget satt dem in i arbetet tillräckligt.

Andelen som säger sig vara mycket missnöjda med jobbet som bemanningskonsult har minskat från 4 till 2 av 100, trots den stora tillströmningen i branschen.

Om undersökningen
Enkäten skickades ut i december 2011 via e-post till 453 medlemsföretag.

Enkäten innehåller frågor om arbetets innehåll, relationen till kundföretaget och bemanningsföretaget och hur det är att jobba som konsult. Undersökningen gjordes av YouGov. Undersökningen omfattar alla typer av bemanningskonsulter oavsett anställningsform.

Totalt har 3 854 personer på ett 80-tal bemanningsföretag svarat. De som svarat på enkäten motsvarar i de flesta avseenden de som andra källor, till exempel vetenskapliga studier och Svenskt Näringslivs lönestatistik, kommit fram till gäller för samtliga anställda i branschen. Bland företagen finns de stora företagen men även flera medelstora och ett antal små.


Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 450 medlemsföretag, varav 85 procent är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.