Centerpartiet i Västra Götaland

- Ökad tydlighet i kollektivtrafiken, i stället för att skapa osäkerheter!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:31 CET

Regionstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde förslag till kompletteringar till budget för år 2011. Eftersom Regionstyrelsen väljer att ta hela kostnaden för det Västsvenska paketet på innevarande år frigörs en del utrymme för nästa år. I huvudsak delar vi inriktningen i förslaget till kompletteringsbudget men väljer att tillföra extra resurser till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att lösa behov som finns lokalt samt att vi anser att biljettpriserna i kollektivtrafiken bör följa allmänt prisindex.

Västtrafik står inför mycket stora förändringar i organisation, ökad resandevolym och nödvändiga förändringar av taxesystem.

– Att i detta läge ge Västtrafik ett tillskott på 40 miljoner kronor förbättrar inte kollektivtrafiken. Och riskerar dessutom att skapa osäkerheter i relationerna med kommunerna, säger Kristina Jonäng, ledamot av regionstyrelsen i en kommentar.

- Vi tycker det är rimligt att biljettpriserna följer den allmänna prisutvecklingen, säger Kristina Jonäng.

- Vi tänker föra en ansvarfull ekonomisk politik även i opposition, fortsätter Kristina Jonäng.

I centerpartiets förslag tillförs Hälso- och sjukvården 200 miljoner kronor. Tillskottet sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas resurserna i enlighet med resursfördelningsmodellen.  Tillskottet ökar möjligheterna för hälso- och sjukvårdsnämnderna att fortsatt ta ansvar för en långsiktig satsning på närsjukvården, med samverkan kring stora patientgrupper som multisjuka och äldre, att underlätta hanteringen av de strukturella obalanserna vid sjukhusen samt att förstärka delar av primärvården mm.

- Det finns stora behov bland multisjuka och äldre. Med ett extra tillskott underlättar vi arbetet med att möta dessa patienter.

– Vi vet också att behoven varierar i olika delar av regionen och vi tycker att man lokalt ska ha möjlighet att besluta hur resurserna bäst kan användas, säger Cecilia Andersson, ersättare i regionstyrelsen i en kommentar.