Paper Province

Ökad uppkoppling och automation är framtiden i svensk industri

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 17:47 CEST

Ökad uppkoppling och automation är framtiden i svensk industri

Svensk industri har under många decennier varit framsynt i användningen av fjärrövervakning och fjärrstyrning i produktionen. Akzo Nobel till exempel kör sin fabrik i Rjukan, Norge från den svenska fabriken i Bohus – s k Remote Monitoring. Detta har gjorts med framgång under snart 20 år. På seminariet ”Framtidens Automation inom Processindustrin” i Karlstad den 21 sept. fick deltagarna många bevis för att vi nu står inför ökad uppkoppling och automation på många områden, både i industri och privat. Detta var ett arrangemang av Compare och The Paper Province.

Nyligen presenterade Ericsson Business Unit Networks den s k ”50 billion Visionen” som säger att år
2020 kommer det att finnas 50 miljarder enheter uppkopplade till Internet. Det sa också Monica Byhlén
(bilden)från Ericsson, en av talarna på detta seminarium. - ”Vi kommer i ökad utsträckning att se inte bara att maskiner pratar med varandra utan också att ”de” kommer att fatta beslut oändligt mycket snabbare och säkrare än vad någon människa kan”. ”ITC kommer att få en mycket större roll i framtiden”. – Det kommer t ex 1 billion nya medelklasskonsumenter fram till år 2020. Mer och mer service kommer att levereras helt oberoende mellan nätverkare. Allt som kan användas trådlöst – köps  och används
mer och mer”. Det handlar om områden som Livsstil, Hälsa, Vitvaror och Säkerhet”, sa Monica Byhlén. - Kostnaden för att koppla upp olika nätverk / bredband kommer att sjunka och vi får bredband på
fler och fler ställen.”

En annan talare i seminariet var Olof Ferritsius, från Pöyry. Han talade om ”Kontroll i processindustrin om 10 år”. ”Idag försöker vi efterlikna människans arbete i digitala system / nätverk. Men det är viktigt
att fabrikschef och operatörer förstår varandra och resonerar ”Hur skapar vi bättre förutsättningar?”
- Det kommer fler och fler sensorer i maskiner och material – som skickar data till chauffören = operatören. – Kommunikationen är fundamentet. Därför är det också viktigt att vi använder / utnyttjar systemen / styrningen i processen och inte köper nya system innan man hunnit lära sig ”de gamla”, sa Olof Ferritsius. (bilden till höger)

Magnus Davidsson från Akzo Nobel / Eka Chemicals berättade om fabriken i Rjukan som styrs automatiskt från Bohus. – ”Teknologin möjliggör for oss att vara tillgängliga när det behövs”. Remote betyder ”Being closer”, sa Magnus D. – Det är lika med pappers- och massaindustrin, den förändras.
Därför måste också underleverantörerna förändras i samma takt. – Det bygger på att göra informationen tillgänglig för många personer. – Att kombinera intuition, kunskap och information för att öka förståelsen. – Men det lönar sig inte på alla fabriker, sa Magnus Davidsson (bilden till höger). I fallet med fabriken i
Rjukan handlar det om ett avstånd på 500 km. – Och det bygger också på att sprida information från leverantörer, via IT-tjänster och information från Universitet och forskning.

Ander OE Johansson, från Luleå Tekniska högskola, sa i sitt anförande, ”att det finns massor av pengar att tjäna genom ökad automation, fler sensorer och effektivare system”. – Det handlar kanske om miljardbelopp för skogsindustrin. – Men ny teknik kostar också pengar. - Här har skogsindustrin mycket att göra! Många mellanchefer frestas och invaggas i att köpa den senaste tekniken – den senaste programvaran innan man hunnit lära sig den senast inköpta. – Det böra vara enklare att köpa, installera, konfigurera, integrera, utöka, ersätta, förstå och använda systemen / programmen. – Detta är den stora utmaningen för dagens leverantörer, menade Anders OE Johansson. (bilden intill)

- ”Men det behövs samspel mellan ny teknik och människan”, sa dagens sista talare, Peter Nilsson från Capee Group. – Kungarna idag på bruken är operatörerna och driftspersonalen. – Det är mycket viktigt att att det sker ett samspel mellan de som bygger den nya tekniken och driftspersonalen. Faktum är att det är drifts-personalen som har den bästa kontrollen, och de bör alltid finnas med för att se till att ”Användargränssnittet till produktionen” blir rätt, menade Peter Nilsson. (bilden intill)

Moderator för seminariet var Lars Sandberg, DOTANK. – Tekniska framgångar ger hela tiden
nya möjligheter. Vi står nu inför oändliga möjligheter som den fortsatta utvecklingen inom IT- och Telekom industrin ger oss! Ett 60 – tal deltagare hade anmält sig till detta seminarie, arrangerat av
Compare och The Paper Province.
Läs mer på: www.paperprovince.com