Eskilstuna kommun

Ökad utlåning och fler besök vid Eskilstunas bibliotek och mötesplatser 2012

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:14 CET

Under 2012 ökade Eskilstuna stadsbibliotek antalet besökare med 12 procent.
Även utlånen ökade.

Det höga antalet besökare bryter en nedåtgående trend som pågått de senaste åren. Ökningen har främst skett på Stadsbiblioteket och på Mötesplats Fröslunda Fröet (Fröet har ökat från 12 400 besök 2011 till 38 400 besök 2012).

Även övriga mötesplatser har fått fler besök, exempelvis har Kjula Tallgläntan mer än tredubblat sina besök, och bara Mötesplats Söder (Skogsängen) har fått färre. Ökningen har skett trots att Bokbussen har stått stilla sedan i höstas och därmed fått färre besökare.

Utlåningen ökar
Även utlåningen har ökat något, främst av e-böcker, skönlitteratur för barn och unga vid stadsbiblioteket, samt filmer.

Det totala antalet utlån på bibliotek och mötesplatser har ökat med 6 100. För Stadsbibliotekets del är ökningen 12 000 utlån. Om Bokbussen hade kunnat köra sina turer som vanligt hade den totala utlåningen varit ännu högre.

Långsiktigt och målmedvetet arbete
De ökade antalet besökare och utlån bryter de senaste årens vikande trend, och visar dels att de nya mötesplatserna har hittat sina former, dels att den nya utformningen av avdelningen för barn och unga, och satsningen på Lilla deckarbiblioteket i Stadsbiblioteket, har gett effekt.

Eskilstuna stadsbibliotek arbetar långsiktigt och målmedvetet utifrån den verksamhetsidé som kultur- och fritidsnämnden antog våren 2011. Biblioteken har en god bild av målgruppen, vilket inte minst märks inom programverksamheten. Där har antalet besökare ökat med 65 procent jämfört med 2011, och antalet programtillfällen har ökat med 30 procent.

Den största delen av ökningen är programverksamhet på mötesplatserna. Några exempel är författarbesök, bokprat, sagostunder, stickcaféer och stavgång. Dessutom genomfördes ”Sommar på bibliotekstorget” i samverkan med andra enheter, förvaltningar, företag och föreningar, vilket ledde till att nya besökare även hittade till Stadsbiblioteket.

Facebook och Musikwebben
De virtuella besöken har minskat, utom när det gäller besöken i bibliotekets publika katalog. Troligen beror minskningen på att fler använder sig av Facebook (som inte ingår i beräkningen) för att söka information, i stället för Eskilstuna stadsbiblioteks sidor på eskilstuna.se.

Även utlåningen av musik har minskat, och Eskilstuna stadsbibliotek slutar nu köpa in fler cd-skivor. I stället har man anslutit sig till Musikwebben, som erbjuder all möjlig slags musik att ladda ner till sin dator eller mp3-spelare helt gratis under sju dagar.

Positivt resultat i SKL:s medborgarundersökning
Det är också glädjande att Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) medborgarundersökning visar att Eskilstunaborna är betydligt mer nöjda med bibliotekens verksamhet 2012 jämfört med 2010.

– Med ordet, kunskapen och demokratin i fokus når vi ut allt mer med vår verksamhet på våra bibliotek och mötesplatser, säger Karin Zetterberg, chef för Eskilstuna stadsbibliotek. Dialogen med våra besökare har utvecklats, och det avspeglar sig i våra program och utställningar, liksom vid inköp av media. Personalens goda bemötande bidrar till att ge små och stora besökare god service, och gör att de gärna återvänder. Vi är glada för att det nu ger oss fler besök.

Om Eskilstuna stadsbibliotek
I Eskilstuna stadsbibliotek ingår Stadsbiblioteket, Lagersbergs bibliotek, Årby bibliotek, Bokbussen, samt mötesplatserna Alberga, Fröslunda Fröet, Kjula Tallgläntan, Nyfors Underhund, och Söder. Verksamhet sker även i Skiftinge på Mötesplats Palatzet, men där har Ung Fritid huvudansvaret.

Statistik till Kungliga biblioteket
I slutet av februari lämnar Eskilstuna stadsbibliotek in sin officiella statistik till Kungliga biblioteket i Stockholm. Då ingår även Torshällas biblioteks statistik.

Mötesplats Nyfors Underhund är inte med i statistiken för 2012, men kommer att kunna räknas in för 2013.

För ytterligare information, kontakta Karin Zetterberg, chef för Eskilstuna stadsbibliotek, e-post karin.zetterberg@eskilstuna.se, tfn 016-710 84 57, Barbro Åhlin, handläggare/bibliotekarie, e-post barbro.ahlin@eskilstuna.se, tfn 016-710 13 56

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att nu vara Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.