FAO

Ökad veteproduktion för 2013

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 17:17 CET

FAO:s matprisindex oförändrat i februari

De första skördeprognoserna för vete 2013 beräknas till 690 miljoner ton, vilket är en produktionsökning med 4,3 procent jämfört med 2012. Detta skulle innebära den näst största registrerade skörden enligt FAO:s nya kvartalsrapport om utsikterna för grödor och livsmedel(Crop Prospects and Food Situation).

Produktionsökningen förväntas framförallt ske i Europa, som en följd av en mer omfattande sådd vilket skett som en reaktion på de höga priserna och en förbättrad avkastning i flera länder, särskilt i Ryssland.

Utsikterna för USA, som tidigare varit mindre gynnsamma på grund av torka, har förbättrats under de senaste veckorna.  

FAO:s matprisindex har legat oförändrat på 210 punkter för andra månaden i rad, som ett resultat av den senare tidens lägre priser på vete och i viss mån majs. Det är 2,5 procent, eller fem punkter, lägre jämfört med februari 2012.

Sedan november 2012 har indexet legat relativt stabilt och endast rört sig mellan 210-212 punkter, då ökade priser på mejeriprodukter och oljor/fetter till stor del vägts upp av en prisnedgång på spannmål och socker.  

För tidigt för global spannmålsprognos
I detta skede av säsongen är det ännu för tidigt att göra en samlad global spannmålsprognos för 2013, då större delen av fodersäden och risgrödorna ännu inte såtts. Dock är utsikterna för 2013 års första fodersädsgrödor på det södra halvklotet generellt sett goda, vilket även gäller för risproduktionen i ett flertal länder söder om ekvatorn.

Kvartalsrapporten om utsikterna för grödor och livsmedel fokuserar på faktorer som påverkar den tryggade livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer. I granskningen av de områden med osäker tillgång till mat belyser rapporten bland annat följande länder:

I Syrien är uppskattningsvis 4 miljoner människor i akut behov av mat och försörjningsbistånd då den svåra konflikten fortsätter. Dessutom påverkar syrianska flyktingströmmar andra länder i regionen och för att underlätta situationen tillhandahålls internationellt matbistånd.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) drabbades under maj-juni 2012 av en period med torka som följdes av lokala översvämningar under juli-augusti, vilket ledde till försämrad skörd och skadade jordbrukets infrastruktur. Det råder en kronisk brist på mat i landet och omkring 2,8 miljoner människor är drabbade och behöver livsmedelsbistånd under 2012-2013.

Eskalerande konflikter
I demokratiska republiken Kongo har konflikten trappats upp och det totala antalet människor på flykt inom landet har ökat till uppskattningsvis 2,7 miljoner. Särskilt lantbruket i de östra delarna har påverkats vilket resulterat i ett fortsatt högt matpris. Uppskattningsvis 6,4 miljoner människor är i akut behov av mat och försörjning i DR Kongo.

Oroligheterna i norra Mali har påverkat handeln med livsmedelsvaror och har lett till omfattande folkomflyttningar. Detta har förvärrat den redan svåra livsmedelssituationen som rått i landet sedan torkan 2011.

I Sudan beräknas cirka 3,5 miljoner människor vara i behov av humanitärt bistånd, särskilt i områden drabbade av social oro.

Världsmarknadspriser

Vad gäller världsmarknadspriserna på livsmedel så har FAO:s spannmålsprisindex i genomsnitt legat på 245 punkter i februari, vilket är en minskning med knappt 1 procent från januari, men fortfarande 8 procent högre än i februari 2012.

FAO:s prisindex för oljor och fetter låg i genomsnitt på 206 punkter i februari, en uppgång med 0,4 procent jämfört med januari. Uppgången beror främst på en förväntad säsongsmässig produktionsnedgång för palmolja samt sjunkande lagernivåer jämfört med tidigare år.  


FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 203 punkter i februari, en ökning med 2,4 procent eller 5 punkter jämfört med januari, vilket är en betydande ökning sedan september 2012. Ökningen är främst en reaktion på fallande produktion i Oceanien på grund av varma väderförhållanden.  

FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på 178 punkter i februari, samma nivå som under januari. Priset för fjäderfä var något lägre, medan fläskkött var marginellt högre och priset för andra typer av kött ligger i stort sett oförändrat. Köttindexet har varit stabilt sedan oktober 2012.

FAO:s sockerprisindex låg i genomsnitt på 259 punkter i februari, vilket är en nedgång med 3 procent eller 8,6 punkter, jämfört med januari. Förväntningar om ett relativt stort produktionsöverskott i världen och en förbättrad exporttillgång under 2012-2013 gjorde att priserna sjönk för fjärde månaden i rad.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Nordens hemsida