Bixia

Ökad vindkraft och mild vinter har hållit nere årets elpriser – rekordlåga priser i december

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:51 CET

Årets spotmedelpris beräknas hamna på 34 öre* per kWh vilket är 6 öre högre än 2012. En torr vår med underskott i vattenmagasinen gjorde att vårens och sommarens elpriser blev högre än normalt. Samtidigt var elöverföringen från Norge begränsad. Men den blåsiga och blöta hösten med rekord i vindkraftsproduktion kompenserade.

Nederbördsmängden har varit lägre än normalt vilket gjort att det har funnits för lite vatten och snö i magasinen under året. I början på hösten pågick ett ledningsarbete som begränsade överföringen av el från Norge.

– Den begränsade överföringen i kombination med låga vattennivåer och stundtals lägre kärnkraftstillgänglighet höll uppe priserna fram till september. Därefter kom några intensiva lågtryck med kraftig vind och nederbörd som pressade priserna under hösten, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management.  

Vindkraften slog rekord
2013 var också året då vindkraften slog rekord i landet. Sammantaget har vindkraften stått för cirka sex procent av den totala elproduktionen vilket är nästan två procentenheter mer än förra året. I mitten av oktober fick vi dubbelt så mycket el från vindkraften i Sverige som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift.

– Mer installerad vindkraft i kombination med intensiva lågtryck har pressat ner elpriset. Särskilt under senhösten, säger Anders Engkvist.

December – lägst priser sedan 2006
Den milda och blåsiga vintern har pressat ner priserna i december kraftigt. Lågtrycksbanorna har också gjort att vatten- och snömagasinen har fyllts på under perioden vilket påverkat den hydrologiska balansen i positiv riktning.

–  Fortsätter det så här hela december, vilket prognoserna säger, kommer vi att hamna på de lägsta elpriserna i december sedan 2006, avslutar Anders Engkvist.

* Priset gäller för elområde 3 (Stockholm)

 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist, analyschef, Bixia Energy Management 070-575 62 04
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog, Bixia Energy Management 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11


Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.

Tillsammans har vi 17 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 800 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på 
www.bixia.se